ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گفتگو محمدرضا تاجيك- سهيل آصفی
نگاه دانشجو و جوان امروز
تفاوت از 57 تا 85 است

 
 
 
 

 

دكتر محمدرضا تاجيك، مشاور ارشد محمد خاتمی در گفتگو با "گپ آخر" گفت:

تنها آلترناتيو موجود برای ساختار سياسی كشور همچنان "حكومت دينی” است و  حركت اكبر گنجی  "افراطی”. جنبش اصلاحات، جنبش پر عظمتی بود كه در برابرش مقاومت های عظيم هم به وجود آمد و بسياری از داخل و خارج تلاش كردند كه نگذارند اين جنبش به سرانجام برسد. در مسير آن ايجاد خلل كردند. البته نسبت به نقد تند اكبر رفسنجانی توسط برخی از جريان های "دوم خرداد" هم انتقاد دارم.

درمورد هاشمی رفسنجانی نيز اعتقاد دارم كه او" منشا بسياری از حركت ها " در جامعه ما بوده است.

او درباره اصطلاح اصلاحات حكومتی نيز گفت: بايد بپذيريم در شرايط كنونی ديگر نمی توان اصلاح طلبان را اصلاح طلبان حكومتی تعريف كرد. اصلاح طلبان به هر حال چه بخواهند و چه نخواهند  فعلا از گردونه حكومت خارج شده اند.»

*رفراندوم.

- اين آلترناتيو را منتفی می دانم.

*چرا؟

- رفراندم يعنی يك حركت راديكال و عبور از خيلی چيزها. نمی توان مفروض گرفت كه نظام موجود به راحتی به آن تن در دهد.

*حرف خشونت نيست.تاريخ ميهن ما در بزنگاههای مختلف به راديكاليزم نيز تشنه بوده است. درس تاريخ. اينطور نيست؟

- الان درس تاريخ در شرايط كنونی به ما حكم می كند كه ديگر حركتهای راديكال ره به جايی نمی برد. دوران خشونت و حركت های راديكال و جنگ مسلحانه هم استراتژی، هم تاكتيك گذشته است. حتی گروههای برانداز راديكال ما از مبارزات گفتمانی سر بر آورده اند. آنها نيز از اين رهگذر به دنبال استحاله و يا براندازی هستند.

*كی وارد فعاليت سياسی شديد؟

- من از قبل از انقلاب در اين فضا بوده ام. به اشكال گوناگون فعاليت سياسی و مذهبی داشتم. بعد از انقلاب هم در اشكال مختلف كار دانشجويی در دهه اول انقلاب در ارگان های مختلف فعال بودم. رشته من و تحصيلاتم هم علوم سياسی بوده است.

*در سپاه پاسداران حضور داشتيد؟

- نه.اوائل انقلاب در آموزش و پرورش و بعد در رياست جمهوری بودم.

*تفاوت جوان سال 57 با جوان دانشجوی سال 85 كه اين روزها در دانشگاه می بينيد چه هست؟

- در برخی جهات تغييرات اساسی صورت گرفته است. قرائت جوان 57 يك قرائت كاملا ايدئولوژيك بود. يك گرايش كاملا انقلابی با سويه های راديكال و آرمانگرا و طبيعتا به نوعی مهيا برای مبارزه در سطوح مختلف. شرايط جوان امروز تغيير كرده است. مقداری از آن تيزی گرايشات ايدئولوژيك و انقلابی او گرفته شده و صيقل پيدا كرده است. بيش از آنكه آرمانی به مسائل نگاه كند، عقلايی نگاه می كند. تلاش دارد كه تعادلی را در انديشه ها و در سويه های ايدئولوژيك خود و گفتمان خودش ايجاد كند. به نظرم می رسد ما جريان اصلی جوانان در جامعه امروز شاهد نوعی نورماليزيشن شدن هستيم.

*زيادی "عقلايی” نشده اند؟ بی آرمان!

- من فكر نمی كنم جوان امروز كاملا فاقد آرمان باشد. ممكن است در آرمانها تفاوتهايی ايجاد شده باشد. همانطور كه گفتم تيزی آن شكل آرمانی دهه اول انقلاب گرفته شده باشد اما به هيچ وجه تصور نمی كنم كه جوانان فاقد آرمان شده اند.

*يك نگاه به فضای فكری جوانان در همين دور و اطراف كافيست برای اثبات اين آنومی ارزش ها و...

- آمار و ارقام و تحقيقات ميدانی در جامعه ما هيچ كدام نشان نمی دهد كه به صورت جدی ما با يك فضای بی آرمانی و فقدان يا فرسايش كامل آرمان در ميان جوانان مواجه هستيم.

*عاشق شديد تا به حال؟

- (با خنده) اجازه بدهيد پاسخ اين پرسشتان را ندهم.

*كی با همسرتان آشنا شديد؟

- در اول انقلاب. درست در همان دوران دانشجويی.

*يعنی عاشق شديد؟

- خب حتما همچين رابطه ای وجود داشته كه بالاخره ما پا پيش گذاشتيم و راه ناهموار را هموار كرديم.