هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه
كانون نويسندگان
درباره
خاموشی به آذين

 
 
 
 
 

كانون نويسندگان ايران درباره درگذشت "محمود اعتماد‌‏ زاده" (م . ا. به آذين) بيانيه ای صادر كرد. دراين بيانيه آمده است:

زنده‌‏ياد "به آذين"، يكی از بنيانگذاران كانون نويسندگان ايران بود. او بيش از نيم قرن در عرصه ادبی، فرهنگی و اجتماعی ايران حضور فعال داشت. چندان كه نامش يادآور انسانی سخت كوش و سراسر عشق به مردم است.

"به آذين" نسبت به بی عدالتی، ستم و استبداد معترض بود، او در راه آزادی انديشه و بيان همواره كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور ايستادگی كرد.

"به آذين" علاوه بر خلق آثاری در زمينه ادبيات داستانی و مسائل اجتماعی، آثار ماندگار و تاثيرگذاری از نويسندگان بزرگ جهان همچون "بالزاك"، "شكسپير"،"شو‌‏لوخف"، "رومن رولان" و "گوته" با نثری شيوا و روان به فارسی برگرداند.

اگر امروز ادبيات متعهد ما هنوز به راه دشوار خود ادامه می دهد، از پرتو وجود انسان های آگاهی چون "به آذين" است. كانون نويسندگان ايران درگذشت اين نويسنده، مترجم و فعال اجتماعی را به جامعه مستقل فرهنگی ايران و كوشندگان راه آزادی انديشه و بيان تسليت می گويد.