جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه مسعود بارزانی با شرق الاوسط
كرد عراقی، ديگر شهروند درجه 2 نيست

 
 
 
 
 

مسعود بارزانی دبيركل حزب دمكرات كردستان عراق و نخست وزير دولت خودگران كردهای عراق در مصاحبه با "شرق الاوسط" چاپ لندن، درباره پايان درگيری های داخلی در كردستان عراق ميان احزاب كرد و همچنين اتهام تجزيه طلبی و جداكردن قسمتی از خاك عراق از اين كشور گفت:

رمز موفقيت ما در كردستان آن است كه سياست انتقام‌‏گيری را كنار گذاشته و سياست تسامح و آتشی را در پيش گرفتيم. ما سرزمينی را اشغال نكرده‌‏ايم، بلكه در سرزمين خود حاكم بر سرنوشت خود شده ايم.

اين كه شخصيتی كرد در عراق به رياست جمهوری رسيده يك تجربه عالی و جديدی است كه باعث افزايش ثابت و امنيت در عراق شده است. اين امر نشان می دهد كه در عراق وضع جديدی برقرار است و هم‌‏اكنون يك كُرد می‌‏تواند هر سمت و مقامی را بر عهده بگيرد. ديگر مانند گذشته "كرد" شهروند درجه دو يا سه نيست.

بارزانی درباره آرمان «كردستان بزرگ» گفت:

 اين مسأله مهم و بسيار حساس است. كردها يك ملت اند كه مورد ظلم بسياری در طول تاريخ قرار گرفته اند. مستقل باشند، يا جزئی از اين يا آن كشور باشند هم، وحدت اين ملت از بين نمی‌‏رود.