ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اطلاعيه 121 امضائی
به آذين
قلم و جان را
يكجا تسليم طبيعت كرد و رفت

شناخته شده ترين چهره های سياسی، ادبی و فرهنگی دگر انديش داخل كشور، درگذشت به آذين را به ملت ايران تسليت گفتند. از جمله امضاء كنندگان اين اطلاعيه در داخل كشور عبارتند از: هوشنگ ابتهاج، پرويز شهرياری، علی عموئی، مريم فيروز، فريبرز رئيس دانا، محمود دولت آبادی، رحيم رييس نيا، پرويز بابائی، علی اشرف درويشيان، جعفركوش آبادی، شمس لنگرودی.

 
 
 
 

 

انسان بزرگی كه ۶۳ سال پيش با نام "م. ا. به‌آذين" قلم به دست گرفت و هرگز قلم را در خدمت زور و دروغ مسلط به كار نبرد و در جايگاه اولين دبير كانون نويسندگان ايران و نيز در زمره‌ی پايه‌گذاران شورای نويسندگان و هنرمندان ايران، از بسياری بندوبست‌های مرسوم اداری و سياسی و فريب‌كاری‌های واگيردار زمان برحذر بود؛ اين‌بار و برای هميشه در ۹۲ سالگی، قلم‌را و جان‌را، به‌ضرورت به طبيعت تسليم كرد.

و اينك او و كارنامه‌ی پر بار اوست كه با بيش‌ از ۱۸ ترجمه از آثار ارزشمند كلاسيك جهان و بيش از ۲۵ داستان و طرح و پژوهش و نقد و مديريت مجله‌‌های "صدف"، "كتاب هفته"، "پيام نوين" و "سوگند" و ديگر آثار پراكنده در مطبوعات، به گنجينه‌ی شكوهمند ادب و هنر و فرهنگ ايران‌زمين پيوسته است.

ياد ونامش را گرامی می‌داريم و در اندوه از دست‌دادن او، با خانواده‌ی محترمشان، جامعه‌ی فرهنگی ايران، دوستان و ياران زنده‌نام به‌آذين اعلام همدردی می‌كنيم!

 

از جمله امضاكنندگان اين اطلاعيه عبارتند از:

هوشنگ ابتهاج (سايه)، سياوش اسدی، هما آريانپور، سهيل آصفی، پرويز بابايی، محمد باقری، محمدتقی برومند، دكتر بنی طرفه، فرهاد بوستانی، جواد پارسی نيان، علی پاينده، محمد پناهی سمنانی، عليرضا جباری، ناهيد خيرابی، علی اشرف درويشيان، پروانه گوهرشميرانی، محمود دولت آبادی، رحيم رحيم زاده اسكويی، فريبرز رييس دانا، رحيم رييس نيا، عبدالفتاح سلطانی، پرويز شهرياری، محمدعلی عمويی، مريم فيروز فرمان‌فرماييان، سيامك طاهری، جعفر كوش‌آبادی، شمس لنگرودی، محمد محمدعلی.