ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تشكيل كميته
بزرگداشت
"به آذين"
در برلين
 
 
 
 

 

در پايتخت آلمان "برلين" كميته برگزاری بزرگداشت محمود اعتمادزاده (به آذين) تشكيل شد. گروهی از فعالان سياسی- فرهنگی ايران مبتكر تشكيل اين كميته شده اند. اين كميته در نخستين اطلاعيه خود خطاب به ايرانيان، از همگان خواست تا در برپائی اين بزرگذاشت به هر نحو كه می توانند شركت كرده و در برگزاری آن كميته را ياری كنند. آدرس تماس  با اين كميته نيز اينگونه اعلام شده است:

komitee.behazin@gmx.net