جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جزئيات تشويق نامه اتمی 1+5
تسليم بلا شرط ايران
روی ميز رهبران ج.ا
اگر آنچه منتشر شده واقعيت باشد، امريكا بدون حمله به ايران، آن را فتح كرده و بايد در انتظار انتقام تاريخی از انقلاب 57 بدست عوامل اين زدوبند در داخل حاكميت بود!

 
 
 
 
 

 

شبكه خبری ای . بی. سی نيوز استراليا مجموعه‌ پيشنهادی كه توسط خاويرسولانا همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا، در تهران تحويل مقامات جمهوری اسلامی شد را منتشر ساخت. اگر آنچه بعنوان طرح 4 صفحه‌ای اعضای دائم شورای امنيت از سوی اين خبرگزاری منتشر شده واقعيت داشته باشد، طرح تسليم بلاشرط  مقامات جمهوری اسلامی   و شکست يك سياست ماجراجويانه داخلی و منطقه ایست.

اكنون و پس از مطالعه مفاد اين طرح، دليل محرمانه اعلام شدن اين پيشنهادات و مذاكرات كاملا مشخص شده است.

بحث نه بر سر پايان غنی سازی، جلوگیری از حمله نظامی به ایران و يا دست نيافتن ايران به سلاح اتمی، بلكه بحث بر سر سازشی با امريكاست كه می خواهد ايران را پس از 28 سال به همان نقطه ای باز گرداند كه زمان شاه و بعنوان ژاندارم امريكا و انگلستان در منطقه بود. طرح پيشنهاد اعضای دائم شورای امنيت، درحقيقت حاوی همان نكاتی است كه در هفته گذشته بصورت زمزمه های مهم سياسی دربرخی محافل سياسی دهان به دهان می شد و پيك نت بخشی از آن را با عنوان "ايران در مسير سازش های غافلگير كننده" آن را در شماره سه شنبه هفته گذشته منتشر كرد. اكنون دليل شادی جورج بوش از واكنش مقامات ايران نسبت به نامه مشوق ها مشخص می شود. بازتاب داخلی اين سازش و زدوبند امريكائی، بگيروببندها و محاكمات و ترورهای احتمالی آينده از ميان نيروهای ملی و داخلی می تواند باشد.

طرح مشوق های جديد را به نقل از خبرگزاری استراليائی كه ما آن را از شرح و زوائد پالايش كرده ايم تا دقيقا مشخص شود چه می كنند و در كجا قرار داريم، در ادامه می خوانيد:

 

 

تشويق نامه پيشنهادی:

1- ساخت راكتورهای آب سبك از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی

2- تعليق رسيدگی به پرونده‌ ايران در شورای امنيت سازمان ملل و از سرگيری مذاكرات ايران

3- تمامی فعاليت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را تعليق خواهد كرد و متعهد خواهد شد اين كار را در زمان اين مذاكرات ادامه دهد.

4- از سر گيری تحقق پروتكل الحاقي

5- حق ايران برای انرژی هسته‌يی با اهداف صلح‌آميز و در مطابقت با الزامات بين‌المللی و غيرنظامی بودن آن.

6- از الحاق كامل ايران به سازمان تجارت جهانی حمايت می شود.

7- همكاری هوانوردی غير‌نظامي(ازجمله، امكان خريد هواپيمای غير‌نظامی) و رفع محدوديت‌ها بر سازندگان هواپيماهای غير‌نظامی برای صدور آن به ايران.

8- گسترش و مدرنيزه كردن بخش‌های نفت و گاز، توسعه زيرساخت‌های انرژی ايران، ساخت خط لوله و در حوزه‌ی خودكفايی انرژی .

9- حضور بعنوان يك شريك در يك مركز بين‌المللی چرخه‌ سوخت در روسيه كه تمامی هگزافلورايد اورانيوم توليد شده در يو.سی.اف (كارخانه‌ی فرآوری اورانيوم) اصفهان را غنی‌سازی خواهد كرد.

10- برقراری يك تاسيسات، بانك سوخت يا انباشتگاه نگهداری و ذخيره برای بيش از پنجسال سوخت هسته‌يی ايران، با مشاركت و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی؛

11- تاييد كامل تعليق غنی سازی و رفع نگرانی های بين‌المللی با اين نتيجه گيری كه هيچ فعاليت اتمی اعلام نشده ای و يا انحراف مواد اتمی در ايران وجود نداشته باشد.

12- ايران هر گونه فعاليت جديد در زمينه‌ی اتمی برای برنامه های غير نظامی را بايد با منطبق معتبر اعلام كند.

 

در بخش ديگری از طرح جديد و مشوق نامه اعضای دائم شورای امنيت، الزامات سياسی مطرح می شود كه تاكنون بعنوان برخی اخبار محرمانه در تهران و در محافل مهم سياسی دهان به دهان می شد. يعنی همكاری همه جانبه جمهوری اسلامی با طرح خاورميانه بزرگ امريكا!

در اين بخش می خوانيد:

1-               ايران بايد از همايش منطقه ای بين دولت های كشورهای منطقه و ديگر كشورهای مربوطه

(باحتمال قريب به يقين اسرائيل نيز در اين بند مطرح است- پيك نت) برای ارتقاء گفتگو و همكاری در مسائل امنيتی خليج فارس و همچنين امنيت منطقه حمايت كند. از جمله، تضمين هائی برای تماميت ارضی و حق حاكميت سياسی كشورها.(دراين بند می تواند اشاره به عراق و لبنان و فلسطين باشد- پيك نت)

2-               ايران بايد از هدف ايجاد منطقه‌يی عاری از سلاح كشتارجمعی و ابزارهای پرتابی آن‌ها در خاورميانه حمايت می‌كند. (دراين بند روی منطقه ای از خاورميانه تاكيد می شود و نه تمام خاورميانه و باحتمال بسيار اين بند اينگونه تنظيم شده تا مسئله خلع سلاح اتمی اسرائيل در آن نگنجد!)

3-               در صورتی كه ايران با جامعه بين‌المللی همكاری نكند، مطابق بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل اين موارد تصويب خواهد شد.

الف) تحريم صدور كالاها و فن‌آوری‌های مربوط به برنامه‌های اتمی و موشكي

ب) مسدود كردن سرمايه‌ها و ممنوعيت معاملات مالی سازمان‌ها و يا افرادی كه در اين برنامه‌های موشكی و اتمی ايران حضور دارند،

پ) ممنوعيت صدور ويزای مسافرتی برای افراد مربوطه به برنامه‌های موشكی و اتمی ايران.

ت) تعليق همكاری فنی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی،

ث) ممنوعيت سرمايه‌گذاری عليه شركت‌های وابسته به صنايع موشكی و اتمی ايران.

ج) ممنوعيت مطالعه‌ رشته‌های مربوط به توسعه هسته‌يی و موشكی برای ايرانيان مقيم خارج.

چ) كاهش يا مسدود شدن تماس‌های دو جانبه،

ح) ممنوعيت صدور ويزا و سفر برای مقامات عالی‌رتبه و اشخاص منتخب،

خ) مسدود كردن سرمايه‌های افراد و سازمان‌های مربوط يا نزديك به دولت،

د) تحريم تسليحاتی ايران،

ذ) تحريم صادرات كالاهای خاص (از جمله نفت پالايش شده يا محصولات گازی) به ايران،

ر) پايان حمايت از تقاضای عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی،

ز) ممنوعيت همكاری يا سرمايه‌گذاری در برخی بخش‌های خاص در ايران،

ژ) مسدود كردن كلی سرمايه‌های موسسات مالی ايرانی،

س) كاهش حمايت دولتی از بيمه‌ی اعتباری تجارت و صادرات به ايران.

 

خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات‌ها گزارش داد، قدرت‌های جهانی نه تنها درباره‌ تعليق بلندمدت غنی‌سازی اورانيوم در ايران اجماع دارند، بلكه حتی خواهان تعليق آن در طول گفتگوها بر سر برنامه اتمی تهران هستند.