ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رئيس مركز امور زنان در دولت احمدی نژاد
تك همسری
الگوی جمهوری اسلامی نيست!
 
 
 
 

 

نخستين كنفرانس مطبوعاتی زهره طيب زاده نوری رئيس مركز امور زنان و خانواده در دولت احمدی نژاد:
معاهدات بين‌المللى حقوقى براى زنان قائلند كه عمل حرام است. ‌مفاد كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللى خلاف عمل انبيا است و ما به اين كنوانسيون‌ها نمى‌پيونديم. خانواده‌هاى تك همسرى رايج در غرب الگوى ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افكار آنها متفاوت است.
تا وقتى كه من اينجا هستم چنين معاهداتى(معاهده پكن) با ايران منعقد نمى‌شود. ‌آنها حقوقى براى زنان قائلند كه حرام است.
طبيب زاده پيرامون سخنان احمدی نژاد مبنى بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها و منتفى شدن آن گفت: ما تابع روحانيت و فقهاى عظام هستيم. ‌ چند درصد زنان جامعه خواستار حضور در ورزشگاه‌ها بودند و مسئله شان تنها ديدن فوتبال بود و در مقابل چند درصد از زنان بى سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار هستند؟
فقه شيعه قادر است با اجتهاد مشكلات را مرتفع كند، بنابراين طبق اسلام زن حقوقى دارد كه متاسفانه عرف و سنت گذشته آن را از زن گرفته و يا به او داده نمى‌شود، اما رفع اين امر به معنا و مساوى پذيرش كنوانسيون رفع هرگونه خشونت عليه زنان نيست.