جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفسير خبرگزاری "راسيا"
امريكا اطمينان دارد
در لحظه آخر، 5 به 1 خواهد پيوست
 
 
 
 

 

اظهارات مستقيم رهبران روسيه ديگر برای كسی جالب نيست. همه سعی می‌كنند كاسه‌ای زير نيم كاسه پيدا كنند.  

روسيه در هر شرايطی بر سر موضوع هسته ای ايران درآخرين لحظه به سود آمريكا رای خواهد داد و چين در اين ميان ممتنع خواهد بود و اروپا مخالف حمله نظامی و برخورد تند است. اروپا در رقابت با آمريكا است اما هيچ كدام از اين ها به اين معنا نيست كه در برابر آمريكا بر سر ايران بايستد .

نمايندگان ناتو در همه سطوح با اصرار عجيبی به ما اطمينان می دادند كه ناتو مايل است با روسيه روابط مشاركت داشته باشد. كسی كه تحت تأثير اين تبليغات قرار می‌گيرد، به تدريج اين حرف‌ها را باور می كند.

سرگی لاوروف وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه با «نزاويسيمايا گازتا» می گويد كه مجموعه پيشنهادها دربرگيرنده سه حوزه برنامه هسته‌ای، همكاری‌های بازرگانی- اقتصادی مسايل سياسی و امنيتی است. 

آسيب‌پذيری روسيه در صورت دست يابی ايران به سلاح‌ هسته‌ای، نتيجه علل مذهبی، وجود گروه‌های اصولگرا در داخل رژيم ايران و نه خود جمهوری اسلامی است.

 سه شبكه‌ی اصلی روسيه از سوی دولت كنترل می‌شوند و حق انتقاد از رييس‌جمهور را ندارند.

 در حال حاضر از سوی كارشناسان روسی امكان كوتاه آمدن ها و تخفيفات متقابلی از سوی آمريكا و از سوی ايران بررسی می شوند. طبق اين احتمال، آمريكا حق ايران را برای غنی سازی اورانيوم در آبشار 164 سانتريفيوژی (بعنوان واقعيتی كه هم اكنون وجود دارد) برسميت می شناسد، و تهران نيز از سوی خود غنی سازی صنعتی اورانيوم را بطور موقت، متوقف می كند.

رئيس جمهور روسيه می گويد موضع ما، موضعی مشخص است و آن اينست كه ما مخالف استفاده از نيروهای نظامی، تحت هر شرايطی هستيم. اكنون صحبت در رابطه با تحريم نيز زود است و لازم است كه گفتگويی مفصل و عميق با سران ايران داشته باشيم".  

وضعيت كنونی روابط آمريكا و روسيه جداً باعث نگرانی است. جنگ سرد هنوز آغاز نشده، ولی به هر حال با درنظر گرفتن "عوامل سال 2008" ( كه دوره رياست جمهوری پوتين و بوش خاتمه می يابد) ، چنين وضعيتی زياد دوام نخواهد داشت.
سرگئی كری‌ينكو می گويد مايل است در ملاقات با ستيون هدلی درباره ايران صحبت كند. ديدار وی نشاندهنده وجود ارتباط مستقيم بين موضوع همكاری روسی-آمريكايی در زمينه هسته‌ای و موضوع ايران بود.

پوتين و كسانی كه در اطراف او هستند می گويند نوعی مأموريت مسيحايی  برای نجات روسيه دارند. آيا برای اين نجات هر كاری می‌شود كرد؟