ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چهلم آيت الله صالحی نجف آبادی
جرم او اين بود:
استناد به ابزارعقلی و نه اخبار نقلی!

 
 
 
 
 

در چهلمين روز درگذشت آيت الله صالحی نجف آبادی، از پيشگامان نوانديشی دينی در چند ده سال اخير ايران، آيت الله طاهری اصفهانی امام جمعه اسبق اصفهان با صدور بيانيه ای از بی توجهی رهبران مذهبی جمهوری اسلامی نسبت به آيت الله صالحی در طول سالهای گذشته انتقاد كرد و نوشت:

 

درگذشت ايشان، ماتمی بزرگ و مصيبتی سنگين بود . مرحوم آيت الله صالحی نويسنده ای تحليل گر و صاحب انديشه ای خلاق و انديشمندی بديع آور محسوب می شد و هر كس بخواهد در حوزه تحقيق پيرامون مسائل فقهی و تاريخی استقصا كند، به مكتوبات مستدل و متين آن فاضل نو انديش محتاج است.

مرحوم صالحی از ابزار عقلی بيش از اخبار نقلی استفاده می كرد و اين طرح جديدی بود كه ايشان ابداع نمود.«ضاعف اله حسناته و خفف اله زلاته »

دريغ و حسرت كه قدر آن نعمت بزرگی علمی و فكری و فقهی ناشناخته ماند و شايد اين شيوه مكروه روزگار غدار غرار است. «و ليس هذا اول قاروره كسرت فی الاسلام»

او مرد ميدان بود و از صحنه بدر نرفت و از سم پاشی كوته فكران بی فرهنگ و از تهديد متحجران و تهتيك مرتجعان و فتنه ساوك نهراسيد و از معدود فقها و فضلايی بود كه در كنارحضرت آيت الله العظمی منتظری مرجعيت رهبر فقيد انقلاب را تائيد كرد و در آن شرايط حساس كه جان عزيز و مرحوم امام در خطر بود اين خود يك هنر بزرگ به حساب می آمد، زيرا استبداد شاه و استحمار مرتجعين هر دو بر حذف مرحوم امام اصرار داشتند.« رضوان اله و جزا الله احسن الجزاء »

بنده ضمن عرض تسليت به محضر اقدس امام عصر (عج) و حوزه های علمی و مراكز دانشگاهی و قاطبه علما علما و روحانيت و عموم اهل فضل و بازمندگان محترم آن دو عالم عزيز ، برای علو درجات ايشان دعا خواهم كرد.