ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

افشاگری در مجلس
6 ميليارد دلار پول نفت
يا مُلا خور شده و يا سپاه خور

 
 
 
 
 

يك عضو كميسيون اصل 90 مجلس (عشرت شايق) فاش ساخت كه بر اساس گزارش تصريح بودجه 83 ديوان محاسبات 6 ميليارد دلار پول نفت گم شده و به خزانه واريز نشده است. اين پول، در حساب دولت هم نيست، اين پول گم شده است!

چرا كميسيون‌های انرژی، اقتصاد و برنامه و بودجه هيچ نامه و يا اظهارنظری نمی كنند؟ برای خود من به عنوان يك نماينده سؤال است كه چرا نمايندگان مجلس در قبال گم شدن 6 ميليارد دلار از درآمد نفت سكوت كردند.

در ماجرای شهرام جزايری روی 25 تا 30 ميليون دلار بحث‌های متعددی شد. اين رقم اصلاً با 6 ميليارد دلار قابل مقايسه نيست.

علاوه بر رقم 6 ميليارد گم شده در نفت، ارقام ديگری نيز هست كه اگر لازم باشد اعلام خواهم كرد. چرا گزارش تفريق بودجه كه 3 ماه است به مجلس ارسال شده، قرائت نمی‌شود؟ اين گزارش يك بخش عام برای كل مردم دارد و يك بخش خاص برای نمايندگان اما 3 ماه است كه حتی اين بخش عمومی هم در صحن مجلس قرائت نشده است.