ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

زرقاوی از آن زمره بود
خيلی ها در لباس مخالفت
خدمت به امريكا می كنند!

ابطحی

 
 
 
 
 

زرقاوی، تروريستی كه هر روز به دستور او تعدادی از مردم عراق، بی گناه كشته می شدند، به هلاكت رسيد. اين خبر برای هر كسی كه دلش برای انسانيت و اسلام می تپيد، به دلائل گوناگون خبر خوشحال كننده ای بود:

۱. زرقاوی به عنوان يك قاتل دستور كشتن هزاران نفر را داده است. بعضی از اين ها كارگرانی بوده اند كه در صف جستجوی كار بودند، بعضی در صف نانوايی برای خريد نان آمده بودند، در اردن مجلس عروسی را منفجر كردند، بعضی هم چهره های سياسی كارآمدی بوده اند كه می توانستند برای آرامش عراق تأثيرگذار باشند مثل آيت الله حكيم و ده ها نفر از زائران كه به همراه او به شهادت رسيدند.

۲. زرقاوی اصلی ترين عامل تفرقه بين شيعه و سنی بود. انفجار وحشتناك حرم عسكريين در سامرا و كشتار آشكار و غير آشكار شيعيان در عراق و حملات متفرقه و متقابل شيعيان به سنی ها كه با فتوای آيت الله سيستانی مهار شد، بذر تفرقه و كينه را در سراسر جهان بين شيعه و سنی پاشيد. اين مسأله دارای آسيب های بدی برای دنيای اسلام بود.

۳. زرقاوی بهترين يار آمريكا بود. هيچ كس بهتر از او نمی توانست حضور آمريكا را در عراق توجيه كند، اگر چه به نام سرسخت ترين دشمن آمريكا جلوه می كرد. آمريكا نياز داشت كه به دنيا ثابت كند حضورش در عراق ضروری است والا جنگ داخلی عراق را از پا در می آورد. به همين دليل هم هيچ يك از رهبران عراق، تا به حال از آمريكا نخواستند كه عراق را ترك كند. خيلی از كسانی كه در سراسر دنيا گمان می برند دشمن آمريكا هستند، در حقيقت بهترين سرمايه های آمريكا هستند.

۴. از همه مهمتر: زرقاوی از مسلمانان بدترين چهره را در افكار عمومی دنيا و تاريخ به نمايش گذاشت. اين جرم، خيانت به يك ميليارد مردم جهان، و خيانت به يك تاريخ، و خيانت به اسلامی است كه پيامبرش رحمةٌ للعالمين بود.

در خبرها بود كه حماس از كشته شدن زرقاوی ابراز تأسف كرده است. خدا كند خبر درست نباشد؛ اگر نه، حماس بزرگ ترين ضربه را به خود و جريانات اسلامی زده است. وزير خارجه ی حماس در ايران است. به خاطر قتل انسانها، به خاطر ايجاد اختلاف بين شيعه و سنی و انفجار حرم سامرا و نابود كردن چهره ی اسلام در دنيا، حق بود وزير خارجه ی كشورمان از وزير خارجه ی فلسطين سؤال انتقادی می كرد و نتيجه را اعلام می كرد؛ كاری كه وزير خارجه ی ايران نكرد.