ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مجلس هم كلافه شده از
پر حرفی و پوچ گوئی حداد عادل

 
 
 
 
 

«نورالدين پيرموذن» نماينده اردبيل در يك تذكر آيين نامه ای به رئيس مجلس"حداد عادل" گفت: اميدوارم اين قدر كه ما نمايندگان به حرف های شما گوش می كنيم شما هم چند لحظه ای به حرف های ما گوش كنيد. بسياری از حرف های حضرتعالی در دو سه كلمه می تواند خلاصه شود ولی ما هر روز صحبت های شما را تحمل می كنيم.