ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سرپل "مصر"
ديدار لاريجانی با حسنی مبارك
پيام  رهبران ج.ا
برای اسرائيل و امريكا
 
 
 
 

قبول توقف غنی سازی اورانيوم درايران، غم انگيزترين و پرمسئله ترين بند پيشنهاد 1+5 است، كه برای پاسخ دادن به آن امريكا و اروپا ايران را زير سنگين ترين فشارها گذاشته و از فرصت تعيين شده حدود دو هفته بيشتر وقت باقی نمانده است. ظاهرا ايران با تمام بندهای پيشنهادهای 1+5 كه مطابق طرح خاورميانه بزرگ امريكا تهيه شده موافق است، يگانه مسئله و مشكل، توقف غنی سازی است.

 

خبرگزاری های جهانی، از قول علی لاريجانی كه در مصر با حسنی مبارك رئيس جمهور مصر ملاقات و گفتگو كرده است اعلام داشتند كه ايران "توقف غنی سازی” را بعنوان پيش شرط آغاز دوباره مذاكرات اتمی نمی پذيرد.

لاريجانی همچنين گفته است كه رهبران جمهوری اسلامی با تهديدهای مندرج در پيشنهاد  1+5 مخالف است. او اشاره نكرد كه اين تهديد ها كدام است، اما پيشتر همين خبرگزاری ها اشاره به تحريم اقتصادی و استفاده از بند 7 منشور سازمان ملل عليه ايران كرده اند كه دست شورای امنيت سازمان ملل را تا حد استفاده از قدرت نظامی برای تحميل قطعنامه های اين شورا باز می گذارد.

 لاريجانی گفت كه هم درديدار با حسنی مبارك و هم در ديدار با عمر موسی دبيركل اتحاديه عرب گفته است كه ايران فعاليت اتمی خود را عاملی برای ثبات در منطقه می داند و ضمنا در پيشنهاد جديد شورای امنيت نكات مثبت وجود دارد اما، ايران همچنان و بطور دقيق متوجه حقی كه برای غنی سازی برای ايران در نظر گرفته شده نشده است!

دراين زمينه نيز خبرگزاری ها قبلا و بعنوان مندرجات طرح پيشنهادی 1+5 نوشته اند كه هرنوع فعاليت غنی سازی اورانيوم ايران بايد خارج از ايران و زير نظارت يك كنسرسيون مركب از روسيه و اروپائی ها صورت گيرد وتمام فعاليت های كنونی غنی سازی درايران بايد متوقف شود. بنابراين، بنظر می رسد كه اين نوع اظهارات و خود به نادانی زدن، صرفا با هدف خريدن وقت صورت می گيرد، زيرا بزودی ديدارهای مهم جهانی بر سر مسئله اتمی ايران شروع خواهد شد و هم اروپائی ها و هم امريكا به ايران هشدار داده اند تا هرچه زودتر پاسخ خود به پيشنهاد 1+5 را اعلام كند.

اين درحالی است كه وزير خارجه "متكی” نيز، در ادامه پنهان ساختن معاملات و تسليم گام به گام و مشروط از مردم ايران، اطلاع داده است كه پاسخ خود به طرح پيشنهادی را غير علنی و بصورت محرمانه دراختيار شورای امنيت سازمان ملل خواهد گذاشت!

 

خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز در گزارش مستقلی، سفر لاريجانی به مصر را كوشش جمهوری اسلامی برای جلب حمايت اعراب و بويژه بزرگترين كشور عربی – مصر- از برنامه های اتمی ايران و رفع نگرانی های اعراب در اين زمينه ارزيابی كرد. پيشتر شورای خليج فارس نگرانی خود از ادامه برنامه اتمی ايران و احتمال جنگ جديد در خليج فارس را توسط پادشان "عمان" بعنوان سخنگوی اين شورا به اطلاع عمر موسی و حسنی مبارك رسانده است. ورود لاريجانی به مصر، بلافاصله پس از پايان سفر پادشان عمان به اين كشور صورت گرفت. همچنين، درآستانه سفر لاريجانی به مصر؛ نخست وزير جديد اسرائيل "الميراد" به اين كشور سفر كرده و پيرامون اوضاع فلسطين و لبنان با حسنی مبارك مذاكره كرده بود. بنابراين بعيد نيست كه لاريجانی از سر پل مصر برای پيام و ارتباط با اسرائيل نيز استفاده كرده باشد، همچنان كه از مصر برای انتقال پيام های ويژه رهبران ايران برای امريكا می تواند استفاده شده باشد!

در ارتباط با سفر لاريجانی به مصر، مطبوعات مصر نيز نوشتند كه بزودی سفارتخانه دو كشور مصر و ايران در پايتخت های دو كشور گشايش خواهد يافت و سطح مناسبات ديپلماتيك مصر و ايران پس از 28 سال به سطحی كامل خواهد رسيد.

مناسبات دو كشور، كه با پناهجوئی شاه سابق ايران در مصر و به امانت گذاشته شدن جسد موميائی او در مصر تيره شده بود، با ترور انوالسادات رئيس جمهور مصر و جانشين ناصر بدست "اخوان المسلمين" تيره تر شد و در 28 سال گذشته سفارتخانه های دو كشور تعطيل بوده است. در تهران يك خيابان بنام "خالد اسلامبولی” عامل ترور سادات نام گذاری شد و آغاز مناسبات رسمی ميان مصر و ايران، ابتدا با پائين كشيدن اين تابلو در ارتباط بوده است. امری كه ضرورت های سياسی و نقش مهم مصر در خاورميانه و نيازمندی های سياسی جمهوری اسلامی آن را همواره اجتناب ناپذير كرده است.

لاريجانی، كه عملا نقش رئيس جمهور را ايفاء می كند و از روی سر وزير خارجه و احمدی نژاد سرگرم مسافرت و مذاكرات مهم ديپلماتيك جهانی است، دراين سفر همسوئی و همآهنگی خود را با مصر بر سر نوع رابطه با دولت كنونی فلسطين به رهبری "حماس" و همچنين نوع مناسبات با دولت عراق، با هدف رفع نگرانی مصر از دخالت های ايران در عمليات نظامی و تروريستی در عراق را بررسی كرد. خبرگزاری كويت، گزارش كاملی دراين ارتباط منتشر كرده است.