ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تقويت انگيزه سپاه برای دفاع از حاكميت
سردارانی كه پيمانكار شدند
تا مفت برای حكومت شمشير نزنند
 
 
 
 

 

وزير نفت "كاظم هامانه" در مراسم امضای قرارداد خط لوله‌ هفتم سراسری گاز كه بين شركت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبيا امضا شد، گفت: اين پروژه (1ر3 ميليارد دلاری) يكی از بزرگ‌ترين پروژه‌های كشور است كه بوسيله پيمانكاران داخلی - سپاه - انجام می‌شود.

اين پروژه، برای گازرسانی به سيستان و بلوچستان است و همچنين زمينه‌ انتقال گاز به پاكستان را نيز فراهم می‌كند.در حال حاضر نيز مذاكرات صادرات گاز به اين كشور در حال انجام است.

وزير نفت با اشاره به همكاری‌های گذشته‌ وزارت نفت و سپاه پاسداران گفت: كارهای بسياری را در دست انجام داريم كه جزئيات آن در آينده اعلام خواهد شد.

وزير نفت برای رفع نگرانی غير نظاميان و شركت های سرمايه گذار ديگر گفت: به اندازه‌ كافی طرح و پروژه در بخش‌های مختلف دارد كه برای هيچ گروه و بخشی عرصه تنگ نشود.

ما ترجيح داديم با شناختی كه از امكانات و تجهيزات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبيا داشتيم، اين پروژه را بدون مناقصه و با ترك تشريفات واگذار كنيم.

اين پروژه اولين پروژه‌ سپاه با مجموعه‌ نفت نيست و در امتداد كارهای گذشته انجام می‌شود، اما بدون شك يكی از بزرگ‌ترين پروژه‌های اين مجموعه با نفت است.

وزير نفت در يك اظهار نظر عجيب ديگر گفت:

اساسنامه‌ بورس نفت را تهيه و بررسی كرده‌ايم و تا چند روز آينده آن را به شورای عالی بورس تحويل می‌دهيم. مسووليت بورس نفت با وزارت نفت است و من بايد در جريان همه‌ امور آن قرار بگيرم و بعد اساسنامه را تحويل شورای عالی بورس بدهم.  ضمنا تا پايان خرداد ماه دولت در مورد سهميه بندی يا كوپنی كردن بنزين تصميم خواهد گرفت.

در مورد احتمال تحريم نفت ايران و يا مختل شدن صادرات آن با حمله نظامی و يا تحريم ايران نيز وزير نفت گفت:

اميدواريم مجبور نباشيم از اين حربه(مختل ساختن صادرات نفت در خليج فارس در صورت حمله به ايران) استفاده كنيم. ما به صادرات نفت احتياج داريم؛ چرا كه ارز حاصل از آن بايد در زيرساخت‌های آن مورد استفاده قرار گيرد؛ ولی چنانچه اين ضرورت احساس شود از حقمان دفاع خواهيم كرد.