ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خودكامگی شاخ و دم لازم دارد؟
اعتراف صريح سيد احمد خاتمی:
تائيد رهبر برای صلاحيت
 اعضای مجلس خبرگان كافی است
 
 
 
 

 

احمد خاتمی كه به پاس همسوئی كامل با مصباح يزدی و مقابله مذهبی با خاتمی و دوران اصلاحات به عضويت شورای نگهبان و امامت جمعه تهران رسيد، اخيرا و پس از حمله گروه های سازمان يافته مركز پژوهش های مصباح يزدی به سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم به اين شهر رفته و سخنرانی كرده است. مغز كلام او دراين سخنرانی در مخالفت است با آن نظری كه هاشمی رفسنجانی بدليل اشاره بسيار ملايم به آن در سخنرانی شهر قم مورد تهاجم قرار گرفت. بنابراين آن تهاجم بی ارتباط با اين نظرات و حضور در قم نمی تواند باشد. احمد خاتمی يك سهميه از مجلس خبرگان را هم برای رهبر در نظر گرفت تا ايشان هم راضی باشد. او كه مثلا در همايش استانی «خبرگان، مرجعيت و مشروعيت» در بندرعباس سخنرانی می كرد گفت:

«برخی پيشنهادها مطرح می شود مبنی بر تغيير نهاد رسيدگی به تعيين صلاحيت نامزدهای خبرگان و ارجاع آن به مراجع تقليد. ما در گذشته چنين عملی را تجربه كرده‌ايم و به نتيجه مطلوبی نرسيده‌ايم، ولی افرادی كه مورد تأييد مقام معظم رهبری هستند، ديگر نيازی به تعيين صلاحيتشان از سوی فقهای شورای نگهبان نيست. »

اين سخنان، درعين حال كه تقسيم به نسبت قدرت در مجلس خبرگان می كند و رفع نگرانی از رهبر، ضمنا نشان ميدهد ادعای انتخابی بودن رهبر چقدر مضحك و بی اساس شده است. خبرگانی كه بايد رهبر انتخاب كنند، عملا و براساس اعتراف صريح احمد خاتمی، آنهم در جلسه بررسی خبرگان در بندرعباس، جز يك بازی نيست و يا لااقل هم انديشان احمد خاتمی و احمد جنتی آن را اينگونه می خواهند تا رهبری در چنگشان باقی بماند، ابتدا از سوی رهبر تائيد صلاحيت می شوند!