ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  يورش پليس به تجمع زنان در ميدان 7 تير
زنان و مردان ايران
كجا و چگونه اعتراض های خود را
 بگويند و يا اعلام كنند؟
 
 
 
 

 

مقابله امنيتی با تجمع روز گذشته زنان، كه با بازداشت چند تن از دعوت كنندگان و فعالان اين تجمع، صبح ديروز در خانه هايشان شروع شده بود، بعد از ظهر ديروز با ورود پليس زن، تحت پوشش حمايتی پليس مرد و لباس شخصی های وابسته به سپاه پاسداران به صحنه كامل شد. آنچه كه اتفاقا افتاد، بارها تكرار شده و اكنون ديگر به شناسنامه اين نوع تجمعات تبديل شده است. هم برپا كنندگان و دعوت كنندگان اين نوع تجمع ها می دانند با چه مقابله ای روبرو هستند و هم حكومت می داند از فردای اين مقابله با سيل اخبار و انتقادها و محكوميت‌ها روبروست. شايد يگانه نوآوری مقابله روز گذشته با تجمع زنانی كه خواهان حقوق قانونی و انسانی خود هستند، آن باشد كه عده ای صبح درخانه هايشان دستگير شدند و بعد از ظهر پليس باتوم به دست وارد صحنه شد. نسل دوم و يا شايد سوم زهرا خانم ابتدای انقلاب و در برابر دانشگاه تهران را باتوم بدستش داده اند!

حكومت يكپارچه جديد، تاب كوچكترين تجمع و اعتراض خيابانی را ندارد. ريشه های ترس از هر تجمعی به بيم و هراس از دامنه يافتن آنها و تبديل شدن به تظاهرات وسيع و خيابانی است كه كنترل آن بسيار دشوارتر از مقابله ابتدائی خواهد بود. همه محكوميت ها را به جان می خرند تا گرفتار آن تظاهرات خيابانی نشوند. مقابله با اعتراض ها و تظاهرات دانشجوئی، مقابله با رانندگان اتوبوسرانی شهری، مقابله با تجمع كارگران و دانشجويان آذربايجانی در مقابل مجلس و اكنون مقابله با تجمع محدود و عاری از خشونت زنان همگی يك ريشه دارد و از يك سرچشمه آب می خورد: وحشت از تبديل شدن جويبارها به سيل!

از صحنه های ديدنی ديروز، بی حجاب شدن پليس باتوم بدست بود. پيش تر و حتی در جريان تقابل ديروز نيز پليس زن باتوم را زير چادر بدست می گرفت تا هم حجاب اسلامی رعايت شود و هم باتوم زياد تو چشم نزند. ديروز هم حجاب برتر(حجاب) كنار گذاشته شد و هم حجب و حياها ريخته شد. بازداشت چند خبرنگارزن( از جمله مسيح علی نژاد) و دبيركل ادوار تحكيم وحدت(مهندس موسوی) بازداشت های صبح را كامل كرد. گزارش شده است كه جمعا بيش از يكصد تن در اين ماجرا بازداشت شده اند، كه جمعی به اوين و عده ای به عشرت آباد منتقل شده اند. سركوب خيابانی نيز بيش از يكساعت ادامه يافت. سركوب بود، زيرا زنانی كه برای حقوق خود اجتماع كرده بودند نه باتومی داشتند و نه ابزار ديگری كه بتوانند با پليس درگير شوند و اساسا برای درگيری هم جمع نشده بودند. يك تجمع مسالمت آميز بود كه غير مسالمت آميز با آن برخورد شد.

برخی پليس های زن، در ماجرای ديروز اسپری رنگ و فلفل زير چادرهايشان داشتند و به محض يافتن فرصت به روی تجمع كنندگان باز می كردند. به آنها دستور داده شده بود با زنان وارد بحث نشوند، اما صحنه هائی از تظاهرات ديروز ثبت شده كه اين بحث و حتی نوعی همدردی بين دو گروه زنان تظاهر كننده و زنان پليس بوجود آمد. مخالفت با چندهمسری، حق طلاق يكطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر بدون در نظر گرفتن نقش مادر، حقوق نا برابر در ازدواج، سن كيفری ۹ سال برای دختران، حق شهادت نابرابر و قراردادهای موقت كار  اعلام نمودند. درد مشترك هر دو گروه است. هرچند عده ای پليس باشند و عده ای تظاهر كننده!

نام های زير بعنوان دستگير شده اعلام شده است اما هنوز رسما تائيد نشده:

سيمين بهبهانی نويسنده و شاعر، علی اكبر موسوی خوئينی دبير كل سازمان ادوار تحكيم، سميرا صدری عضو شورای اين سازمان، نوشين احمدی خراسانی فعال حقوق زنان ، شهلا انتصاری فعال حقوق زنان، ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار، ليلی فرهادپور روزنامه نگار، بهاره هدايت ‌دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت، شهره كشاورز و اعظم الهامی فعال حقوق زنان و كودكان از دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، زهرا حيات غيبی ، معصومه لقمانی دانشجوی دانشگاه الزهرا، عاطفه يوسفی دبير انجمن اسلامی دانشگاه شريف، ليلا محسنی دانشجوی دانشگاه پلی تكنيك، دلارام آرامفر دانشجوی دانشگاه تهران، شيوا نهاوندی دانشجو و فعال حقوق بشر ، سهيلا سيادتی و منصوره مقدسی.

شهلا انتصاری ، پروين اردلان ،  فيروزه مظفری و تعداد ديگری از فعالان زن صبح ديروز دستگير شده بودند.