هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چشم های
عكاس ورزشی ايران
بسته شد

 
 
 
 
 

حسين معتمدی، عكاس با سابقه‌ ورزشی ايران، كه عكس هايش مجله دنيای ورزش را ديدنی می كرد، سرانجام پس از نتوانست از چنگ اختاپوس سرطان نجات يابد و جمعه گذشته چشم فرو بست.

بسياری از قهرمانان ورزشی ايران از دريچه دوربين او عبور كرده بودند و با عكس هائی كه او از لحظه لحظه های آنها گرفته و منتشر كرده بود در خاطره مردم ايران ثبت شده اند.