ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عليرغم اعتراض فرمانده نيروی انتظامی تهران
برنامه پخش اخبار حوادث
غيرسياسی از تلويزيون ممنوع شد
 
 
 
 

 

حلقه محاصره خبری مردم، پليس تهران را هم شامل شد و علاوه بر ممنوعيت پخش اخبار سياسی، دانشجوئی، حزبی، اتمی، پخش اخبار حوادث نيز در سيمای جمهوری اسلامی قطع شد.

بدنبال قطع پخش اخبارحوادث از تلويزيون، سردار طلائی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، گفت: با قطع پخش اخبارحوادث شايعه سازی در جامعه گسترش پيدا خواهد كرد.

حتی پخش سريع اخبار حوادث تاكنون علاوه بر انعكاس فعاليت های پليس، كمكی برای پليس جهت سرعت عمل پليس در برخورد با مجرمين نيز بود. ضمن آنكه موجب هوشياری مردم و اطلاع آنها از انواع تخلفات و شناختن مجرمين و عمليات مجرمانه نيز بود.

آنچه موجب اين تصميم سيمای جمهوری اسلامی شده رسما اعلام نشده است، اما می توان حدس زد به بهانه های مختلف خواسته اند جلوی آگاهی مردم از عمق فروپاشی و بحران جامعه را بگيرند.