هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نمايشگاه بزرگ
كاريكاتور
گرافيك و
تصويرسازی
در تهران
 
 
 
 

 

نمايشگاه "تصوير" و "كاريكاتور" با 123 اثر از هنرمندان و كاريكاتوريست ها و تصويرگران برجسته ايران در چهل‌ويك‌ سال تصويرگری در نمايشگاهی با عنوان "تصويرسازی” و "كاريكاتور نمايشگاهی” با نمايش بيش از يك‌صدو23 اثر از هنرمندان كاريكاتوريست و تصويرگر برجسته‌ی ايران، تهران آغاز شد.

اين نمايشگاه در "مان هنر نو" تهران تشكيل شده است و تصويرسازی كتاب كودكان، كتاب بزرگ‌سالان، طراحان روی جلد مجلات، در آن به نمايش درآمد.

آثار اردشير محصص، كامبيز درم‌بخش، داوود شهيدی، توكا نيستانی،‌ محمدعلی بنی اسدی، ‌احمدرضا دالوند،‌ وحيد نصيريان، هومن مرتضوی، ركنی حائری‌زاده، مرجان وفائيان،‌ علی چيت‌ساز، گلبانو مقدس، پدرام حاج‌باشی و مرتضی مميز دراين نمايشگاه تاريخ 41 سال -1346 تا 1385- شكوفايی طراحی، گرافيك و كاريكاتور درايران را به نمايش گذاشته اند.

از اين جمع اردشير محصص كه سالهای كهولت را طی می كند، در خارج از ايران بسر می برد و برخی آثار او كه نزد جواد مجابی بوده است از وی امانت گرفته شده و در نمايشگاه عرضه شده است. اين آثار قبلا در كتاب‌هفته‌ دهه‌ 50، مجله‌ جهان‌نو و نيز نخستين نمايشگاه آثار او در گالری قندريز تهران منتشر شده و يا به نمايش درآمده است.

همينگونه است آثار مرتضی مميز و كامبيز درمبخش. هيچ يك از آثاری كه در اين مجموعه عرضه می‌شوند، قابل فروش نيستند و نمايشگاه نيز تا 21 تيرماه سال‌جاری برپاست.