ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه جديد كانون نويسندگان ايران
خواست های مردم آذربايجان را در يك كاريكاتور خلاصه نكنيد
سركوب دانشجويان و زنان خواهان حقوق خويش را محكوم می كنيم
 
 
 
 

 

دستگيری، سركوب و كشته شدن تنی چند از مردم آذربايجان كه پس از تحمل سال‌ها تبعيض و ستم قومی و اجتماعی، برای خواست‌های به حق خود، دست به اعتراض زده بودند، موجب تاُسف عميق همه آزاديخواهان است.

ما ضمن محكوم كردن هر نوع رفتار تبعيض‌آميز و هر نوع تحقير و توهين فرهنگی و قومی، توجه همه را به ريشه‌ها و ساختارهای اين گونه رفتارها جلب می‌كنيم. از اين رو از مردم آگاه آذربايجان می‌خواهيم كه سهل‌انگاری سردبير و كاريكاتوريست دستگير شده را فراموش كنند و اجازه ندهند جريان‌هايی، به جای ايجاد همدلی با خواست‌های مشابه همه مردم، اعتراض‌ها و خواست های مردم آذربايجان را به انحراف بكشانند.

كانون نويسندگان ايران خواستار ازادی فوری و بی قيد و شرط نويسندگان، روزنامه‌نگاران و دستگيرشدگان آذربايجان و ديگر نقاط كشور و هم‌چنين دو عضو ياد شده مطبوعات است.
۲- دستگيری و سركوب گسترده دانشجويان و حمله به خوابگاه‌های دانشجويی و ضرب و شتم دانشجويان انجام شده است. شماری از آنان به شدت مجروح و راهی بيمارستان شده اند. هم‌چنين برخی از آنان دستگير و چند نفر از آنان از جمله ياشار قاجار و عابد توانچه تنها به دليل ابراز عقيده به زندان افتاده‌اند.

كانون نويسندگان ايران ضمن ابراز نگرانی از سركوب دانشجويان، به ويژه به خاطر تصميم‌های تعصب‌آميز و وهن‌آور عليه دگرانديشان، خواستار آزادی همه آنان و رفع موانع آزادی انديشه و بيان و قلم و به خصوص رفع توقيف رسانه‌ها و نشريات دانشجويی است.

٣- تظاهرات مسالمت آميز زنان كه برای طرح خواست‌های به حقی چون حقوق انسانی و رفع تبعيض و ستم بر زنان برگزار شده بود به شديدترين وجه سركوب و عده زيادی از آنان دستگير و شماری مضروب شدند.

كانون نويسندگان ايران در نهايت نگرانی از تشديد سركوب و فشار كه امنيت فردی و اجتماعی همه مردم را هر چه بيشتر به مخاطره می اندازد، خواهان:

- آزادی فوری همه دستگيرشدگان،

- رفع موانع آزادی انديشه و بيان برای همه مردم ايران و  

- محو سانسور كتاب و مطبوعات و آثار هنری است. 

-كانون نويسندگان ايران

۲٣/ خرداد /۱٣٨۵