ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در پايان بازی ايران- مكريك چه گذشت!
فوتبال در زمين چمن
مشت زنی در رختكن
 
 
 
 

 

ميان دو نيمه بازی ايران – مكزيك، همه سرخوردگی ها، تبعيض ها و نفرت از مناسبات امنيتی و خودی و غير خودی كردن فوتبال و فوتباليست های ايران در رختكن استاديوم محل برگزاری مسابقه سر باز كرد. ابتدا بحث بود، بعد توهين به هم و سرانجام مشت و لگد. يعنی، درست همان مناسبات و رفتاری كه حاكميت در تمام سطوح جامعه رسوخ داده و آن را تا خانه های مردم سرايت داده، در رختكن و ميان بازيكنان نيز خود را نشان داد.

متلك هائی كه در وسط ميدان بازی برای علی دائی می پراندند، در رختكن تبديل به فحش شد. او را نماد بختك امنيتی بر تيم دانستند. كار دراين سطح نيز متوقف نماند و علی دائی و سه بازيكن ديگر دست به گريبان شدند. دراين ميان، هر چند نفر، چند نفر ديگر را امنيتی معرفی كرده و ناسزا می دادند. معترضان علی دائی معتقد بودند او برای بازی پير است، اما از مسابقه بحرين تا حالا عزيز كرده امنيتی ها شده و همچنان در زمين بازی حاضر می‌شود. اين اشاره ايست به باخت بهت آور تيم فوتبال ايران در بازی های مقدماتی جام جهانی كه در زمان خاتمی در بحرين برگزار شد و همه جا شايع بود كه باخت ايران در آن بازی يك دستور امنيتی بود تا از به خيابان آمدن جوان ها و ابراز شادی آنها جلوگيری شود.

 

اين مشاجره در رختكن و در فاصله دو نيمه اول و دوم بازی كه معمولا بايد در آرامش و استراحت و بحث بر سر ضعف و قوت حريف و آرايش جديد بگذرد سرانجام تبديل شد به درگيری با  مربی تيم. او را متهم كردند كه بازی را تدافعی چيده است. اين بحث بعد از باخت تيم ايران به بحث اصلی تبديل شد و عده ای از بازيكنان حضور در بازی بعدی را موكول به بركناری مربی كردند.

بحث بر سر نقش حراست و ماموران آن در ميان هيات اعزامی نيز به اين مشاجره اضافه شد. هركس ديگری را متهم به خبرچينی و جاسوسی برای تهران كرد. علی ايلكا رئيس حراست فدراسيون فوتبال متهم شد كه فضای حكومت نظامی برای بازيكنان بوجود آورده است.

نمازی گوينده اخبار جام جم، نويد مجد قوام لو يكی از معاونين دادستانی انقلاب تهران و مرتضی دانيالی خبرچين و پرونده ساز خطاب شدند. اختلاف و مشاجره تند شب های قبل از مسابقه ميان دادكان و علی آبادی نيز پس از باخت ايران بالا گرفت.

همه اينها ساعت به ساعت به تهران گزارش شد و در سرانجام آن قرار شد علی آبادی كه به تهران بازگشته بود، بار ديگر به آلمان آمده و به هيات فوتبال ايران بپيوندد.

اين تصميم را هاشمی ثمره همه كاره دولت كه امور امنيتی دولت نيز دراختيار اوست گرفت. او برای پيروزی فوتبال ايران دردور اول اين مسابقات يك برنامه سياسی تنظيم كرده و به همين دليل برای از دست رفتن اين فرصت عصبانی است. احمدی نژاد به بهانه راه يافتن تيم ايران به دور دوم بازی ها قرار بود و هنوز هست كه راهی آلمان شود. سفری كه بصورت ديپلماتيك ممكن نيست و دولت آلمان خواهان آن نيست و احمدی نژاد به بهانه فوتبال می‌خواهد به آلمان سفر كند تا با مقامات اين كشور ملاقات كند.