ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدارنامه 340 امضائی در ايران
ادامه سركوب در آذربايجان
تقويت تجزيه طلبی است!

 
 
 
 

340 تن از روشنفكران، نويسندگان و فعالان سياسی درباره حوادث اخير آذربايجان نامه زير را منتشر كردند:

«حوادث اخير در آذربايجان و ساير استان‌ها موجب نگرانی شديد آزاديخواهان، روشنفكران و پيشاهنگان آزادی و عدالت شده است. خشم مردم آذربايجان را نبايد ناشی از نشر يك كاريكاتور بدانيم، بلكه مجموعه‌ای از عوامل سياسی، اقتصادی و فرهنگی همچون تداوم محروميت‌ها، فشار اقتصادی، بيكاری، فقر، بی‌اعتنايی به وضعيت نامطلوب اقوام و مناطق خارج از مركز، زمينه‌ساز تحولاتی شده كه اينك به تظاهرات و اعتراضات گسترده تبديل شده است.

زيست و سرگذشت مشترك ما ايرانيان، به‌ويژه در يك قرن اخير، پيام‌آور اين حقيقت است كه توزيع عادلانه و دموكراتيك قدرت و امكانات، آزادی بيان و برخورد مسالمت‌آميز با "اقليت‌های قومی- فكری- سياسی” ، موجب همبستگی ملی و افزايش مشاركت مردم و تحقق توسعه‌ی پايدار است، در حالی كه تمركزگرايی و به‌كارگيری روش‌های قهرآميز برای اداره‌ی كشور حاصلی جز تضعيف همبستگی ملی، افزايش تضادهای اجتماعی، تشديد فقر و ناامنی و تهديد كيان ملی ندارد. جامعه‌ی ايران دارای تنوع قومی، مذهبی و زبانی است و بدون احترام به همه‌ی آنها و به رسميت شناختن برابری حقوقی همه‌ی شهروندان نمی‌توان وحدت و همبستگی ملی را تضمين كرد. از اين‌رو استفاده از ابزار قهر و خشونت برای خاموش كردن اعتراض‌ها، اوضاع را آشفته‌تر خواهد ساخت و ميدان عمل را برای فرصت‌طلبان، جدايی‌طلبان و اقتدارگرايان خشونت‌طلب آماده می‌كند.

در جريان اعتراض هموطنان ترك‌زبان به كاريكاتور تحقيرآميز روزنامه ايران و تشنج‌های متعاقب آن، جمعی جان خود را از دست داده و تعداد قابل ملاحظه‌ای نيز بازداشت شده‌اند، از جمله‌ی بازداشت‌شدگان آقای عباس پوراظهری، عضو شورای جنبش مسلمانان مبارز كه سوابق مبارزات ملی و مذهبی و ضداستبدادی ايشان برای همه‌ی فعالان سياسی روشن بوده، موجب شگفتی شده است.
ما امضاكنندگان، با تكيه بر خودآگاهی تاريخی مردم ايران و هشياری سياسی هموطنان آذری و ديگر اقوام در مورد يكپارچگی ارضی و صيانت از كيان ملی، اعمال هر نوع خشونت را عليه آنان، بر خلاف موازين همبستگی ملی می‌دانيم و ضمن درخواست آزادی آقای عباس پوراظهری و ساير بازداشت‌شدگانی كه به همين نحو روانه زندان شده‌اند، "تكاليف قانونی مقامات حكومت" را در رسيدگی سريع به پرونده‌های افراد بازداشت‌شده و رعايت حقوق اساسی آنها، بويژه اصول ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی و نيز مواد ۲، ۹ و ۱۹ "قانون الحاق ايران به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی” (مصوب ١٧/٢/١٣٥٤ مجلس شورای ملی) را به شرح زير يادآوری می‌كنيم:

* «دولت‌های طرف اين ميثاق متعهد می‌شوند كه حقوق شناخته‌شده در اين ميثاق را در باره‌ی كليه‌ی افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت‌شان بدون هيچ‌گونه تمايزی از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا عقيده‌ی ديگر، اصل و منشأ ملی يا اجتماعی، ثروت، نسب و ساير وضعيت‌ها محترم شمرده و تضمين كنند.»

* «هر كس حق آزادی و امنيت شخصی دارد. هيچكس را نمی‌توان خودسرانه دستگير يا بازداشت كرد.»

* «هيچكس را نمی‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.»

٢٢ خرداد ١٣٨٥

 

احمد آدينه‌وند- بابك آذرباد- خسرو آذربايجانی- فاطمه آرام‌نژاد- محمد آزادی- حميد آصفی- هاشم آقاجری- بيوك آقاسعيدی- سامر آقايی- حميده ابراهيمی- بيوك ابراهيمی سعيدی- عباس ابوذری- هادی احتظاظی- حميد احراری- طاهر احمد‌زاده- حسن احمدی- محسن احمدی- امين احمديان- مصطفی اخلاقی- بهروز اسدنژاد- مرتضی اشفاق- حسن افتخار اردبيلی- امير افشارنيا- سياوش افضلی- اعظم اكبرزاده- زهرا اكبرزاده- علی اكرمی- رضا اميدی- پاكزاد اميرپور- رحمت‌الله اميری- مهدی امينی‌زاده- الناز انصاری- كيوان انصاری- حامد ايران‌شاهی- ابوالفضل بازرگان- عبدالعلی بازرگان- فرشته بازرگان- اصغر بازرگانی- كمال‌الدين بازرگانی- مختار باطولی- روح‌الله باقرآبادی- ايرج باقرزاده- حسين بحيرايی- پروين بختيارنژاد- رضا بخشی- اكبر بديع‌زادگان- رحمت‌الله برهانی- هدايت‌الله برومند- مجيد بك‌نظری- محمد حسين بنی‌اسدی- محمد بهزادی- محمد بهفروزی- صديقه بيگلری- پيمان پاك‌مهر- سيما پاوند- مسعود پدرام- يعقوب پزشكی‌فر- زهره پوراظهری- محمود پيش‌بين- حبيب‌الله پيمان- مجيد پيمان- عليرضا تاجيك- حميدرضا تركمان بوترابی- سونيا تركمن- هادی تفنگچی- مصطفی تنها- غلامعباس توسلی- محمد توسلی- مجيد تولايی- مجيد جابری- كاوه جبلی- سيد حسين جعفری- فرزانه جليل‌زاده- بيت‌الله جمالی- حميد جمالی- عباس جمالی- علی جمالی- عباس جنگی- امير جهانی- مجتبی جهانی- مجيد حاجی‌بابايی- مهدی حبيبی- طه حجازی- حميد حديثی- حميد حسامی- بهزاد حق‌پناه- فاطمه حقيقت‌جو- ابوالفضل حكيمی- عبدالكريم حكيمی- مجيد حكيمی- محمدرضا حمسی- زهرا حيدرزاده- محمد حيدری- جعفر خائف- عبدالله خاكی- ولی خانبابايی- رضا خجسته‌رحيمی- حسين خداياری- امير خرم- محمد خطيبی- رضا خندان- عيسی خندان- ابراهيم خوش‌سيرت سليمی- سيد محمد علی دادخواه- محمد دادفر- رسول دادمهر- محمد داديزاده- محمدرضا داديزاده- فريبا داودی مهاجر- محمود دردكشان- سعيد درودی- پروين‌دخت دفتری- محمود دل‌آسايی- امير دليرثانی- معصومه دهقان- مصيب دوانی- ابراهيم دينوی- حسين ذوالفقاری- رضا رئيس‌طوسی- حسين راضی- محمد‌صادق ربانی- عليرضا رجائی- محمد جواد رجائيان- تقی رحمانی- مجتبی رحمتی- روح‌الله رحيم‌پور- منيژه رسول‌زاده- محمدصادق رسولی- آرمان رضاپور- بهمن رضاخانی- احد رضايی- اصغر رضايی- محمد رضايی- ولی‌الله رضی- حسين رفيعی- نفيسه زارع‌كهن- جمال زره‌ساز- علی زرين- محمد ابراهيم زمانی- احمد زيدآبادی- حسن زيدآبادی- عليرضا ساريخانی- احمد ساعی- ابوالقاسم سالارنيا- نسرين ستوده-عزت‌الله سحابی- فريدون سحابی- هاله سحابی- عيسی سحرخيز- سعيده سعيدی- عبدالفتاح سلطانی- احمد سلطانيه- مرتضی سلطانيه- گودرز سليمانی- حسن سليمی- علی سميعی‌زاده- علی سياسی‌راد- سيدرضا سيدزاده- محمدعلی سيد‌نژاد- روح‌الله سيديان- سيد محمد علی سيف‌زاده- هاله سينكی- محمود شاددل بصير- ابراهيم شاكری- تقی شامخی- علی شاملو- محمد شانه‌چی- حسين شاه‌حسينی- نرگس شاهكاری- رحمان شاهگلی- مريم شبانی- جواد شرف‌الدين- يوسف شركتی- محمد شريف- حجت‌الله شريفی- الله‌وردی شمبوری- محمود شمس‌الواعظين- صابر شيخ‌لو- فيروزه صابر- هدی صابر- محمد صاحب‌محمدی- هاشم صباغيان- رضا صدر- احمد صدر حاج‌سيدجوادی- سميرا صدری- محمدباقر صدری‌نيا- مهدی صراف- لطيف صفری- مظفر صفری- فضل‌الله صلواتی- كيوان صميمی- علی‌اشرف ضرغامی- فريدون ضرغامی- اعظم طالقانی- حسام طالقانی- طاهره طالقانی- بهزاد طاهری- رئوف طاهری- اكبر طاهری قزوينی- محمد طاهری قزوينی- محسن طبسی- امير طيرانی- رضا ظفری- كيوان ظهرابی- آرزو عابدينی- رضا عباسی- حسن عرب‌زاده- جمشيد عزيزی- روئين عطوفت- باقر علايی- جواد علايی- سيد محمد باقر علوی- علی علوی- لادن علوی- عليرضا علوی‌تبار- رضا عليجانی- مهين علی‌نژاد- محمدباقر عمادی- محمود عمرانی- علی‌اصغر غروی- علی‌رضا غروی- ماجد غروی- سعيد غفارزاده- محمد حسين غفارزاده- مسعود غفاری- مهدی غنی- توكل غنی‌لو- ابراهيم فتاحی- عفت فتاحی- مجتبی فتحی- مهدی فخرزاده- مهدی فخرزاده- غفار فرزدی- فاطمه فرهنگ‌خواه- مصطفی فرهودی- حسن فرهودی‌نيا- حسن فريداعلم- علی فريديحيايی- ارسلان فلاح ‌حجت انصاری- مرتضی فلاح- بهرام فياضی- حسام فيروزی- عباس قائم‌الصباحی- خسرو قشقايی- ماهرو قشقايی- عبدالحسين قمی‌زاده- عبدالمجيد قندی‌زاده- نظام‌الدين قهاری- عباسقلی قوام‌زاده اقدم- اسدالله كارشناس- رحمان كارگشا- رضا كاظمی- كيارش كاظمی- مرتضی كاظميان- هادی كحال‌زاده- محسن كديور- عليرضا كرمانی- علی كرمی- محمد كريمی- فريدون كشكولی- هادی كهال‌زاده- پروين كهزادی- بهناز كيانی- جعفر كيوانفر- بيژن گل‌افرا- فاطمه گوارايی- مسعود لدنی- حسين لقمانيان- عبدالله مؤمنی- حسين مجاهد- حسين مجاهد- محسن محققی- نرگس محمدی- نوشين محمدی- محمد محمدی اردهالی- حسين محمودی- احمد مدادی- فريد مدرسی- حسين مدنی- سعيد مدنی- ماشاءالله مديحی- مرضيه مرتاضی‌لنگرودی- فريد مرجائی- محمود مژدهی- مصطفی مسكين- ضياء مصباح- فضل‌الله مصطفوی- ليلی مصطفوی- مصطفی مصطفوی- محمد جواد مظفر- احمد معصومی- ياسر معصومی- علی‌اكبر معين‌فر- مرتضی مقدم- علی مقيمی- فهيمه ملتی- نسرين ملكی- قدرت منصوری- خسرو منصوريان- محمد مهرفام- سيدعلی‌اكبر موسوی خوئينی- حسن مولايی- علی مولايی- يوسف مولايی- علی مومنی- محمد مومنی- ميراسد مومنی- ولی‌الله ميرخانی- وحيد ميرزاده- الله‌كرم ميرزايی- علی مينايی‌بهزاد- مهدی ناطقی- علی‌اكبر نجفی- محمود نعيم‌پور- محمود نكوروح- اعظم نمازيان- سيد حميد نوحی- فخرالسادات نوربخش- حسين نوری‌زاده- رحمان نوری‌زاده- نوشين نوع‌پرست- علی نيكونسبتی- هادی هاديزاده يزدی- محمد هاشمی- ناصر هاشمی- حميد هداوند- عليرضا هندی- احسان هوشمند- افشين وجدانی- مراد ويسی- رحيم ياوری- علی‌فريد يحيايی- حنيف يزدانی‌پور- ابراهيم يزدی- محمود يگانلی- حسن يوسفی‌اشكوری.