ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه سرگشاده اعظم طالقانی به رهبر:
خطاب به نمايندگان مجلس
واقعيت را قلب كرديد!
آقای خاتمی چوب همآهنگی با شما را خورد.
واژگونه جلوه دادن حقايق زيبنده شما نيست.

 
 
 
 

اعظم طالقانی،دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامی در نامه ای سرگشاده خطاب به آيت الله خامنه ای انتقادات شديدی را نسبت به مواظع ايشان اعلام نمود. متن كامل اين نامه كه سايت جمهوريت منتشر كرده است به اين شرح ميباشد :

رهبرجمهوری اسلامي

حضرت آيت الله خامنه‌اي

 سلام‌عليكم؛

ياايهاالذين امنوا كونوا قوامين لله شهداءبا لقسط ولايجزمنكم شنأن قوم علی‌الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان‌الله خبيربما تعملون(سوره مائده آيه 8)

(ای مومنان، همواره برای خدا ايستاده باشيد و به عدالت گواهی دهيد و دشمنی باگروهي(ازمردم)به بی‌عدالتی وادارتان نكند؛ عدالت ورزيد، كه تقوا نزديك‌تر است و ازخدا پروا كنيد كه او به آنچه  می‌كنيد آگاه است)

 

از آنجا كه كتاب خدا و سنت رسول‌الله و ائمه ذكر است و يادآوری، «فذكران نفعت الذكري» (وآنها پيوسته شناخت حق وحقيقت را يادآوری می‌كنند). اين خود آموزه‌ای است برای همه ما كه هيچگاه نمی‌توانيم داعيه بی‌نيازی از تذكر، آگاهی و هشدار را داشته باشيم. از اينرو اينجانب برآن شدم كه اين تذكر نامه را برای شما بنويسم، زيرا تصورم اينست كه گاهی سخنان شما و بخصوص دربخشی از سخنانی‌كه درتاريخ دوشنبه8خرداد 1385 در جمع نمايندگان مجلس ايراد فرموديد درمسير عدالت و تقوی نبوده است.!

پس از كار و زحماتی كه در روز داشتم ساعت يك بعداز نيمه‌شب برای شنيدن اخبار كامل روزانه از سيمای‌جمهوری‌اسلامی آماده شدم. حضرت عالی ضمن بيان شرايط و موقعيت سياسی- اجتماعی و تجليل از رئيس جمهورجناب آقای‌احمدی‌نژاد جملاتی را فرموديد وآن اين بود«... اما متاسفانه در مقطعی برروی حاكميت دوگانه دركشور كارشد و دشمنان نيز با انواع شيوه‌ها آن را ترويج كردند اما آنچه اكنون تحقق يافته، «انسجام ملت ودولت وهمة مسئولان است...»

اين جملات گذشته از اينكه به نظر نمی‌رسد از موضع واقع‌بينی مطرح شده‌باشد بشهادت تاريخ و همه كسانی‌كه اقدامات، بيانات و بطوركلی رفتارهای اجتماعی- سياسی مسئولين را دنبال می‌كنند، رئيس جمهور 8 سال گذشته ،"حجت‌‌الاسلام خاتمی” با اينكه نگاهش نسبت به اداره كشور و همچنين تفكر سياسی شما متفاوت بود ولی پيوسته احترام، حساسيتها و خواستهای شما را مدنظرداشت و ازاين‌رو افكار عمومی از ايشان بخاطر چنين رفتاری دلخور شده و ايشان را سرزنش می‌كردند كه چرا چنين مطيعی؟! ولی او تا لحظات آخر درحد توان نه تنها حرمت شما را حفظ كرد و برخلاف ميل شخصی شما اقدامی نمی‌كرد حتی با  شما نيزگفتگو می‌نمود و نظرياتش را بيان می‌كرد، ولی درنهايت نظرشما در امور اعمال می‌‌شد.

در واقع مشاور اصلی‌ايشان جنابعالی بوديد و چنين بيانی ازگذشته زيبنده رهبری جمهوری اسلامی نيست، آن‌هم درجامعه دينی و دينداران! نمی‌دانم، آيا نتيجه حاكميت يكدست كه مورد قبول حضرتعالی است، همان از دست دادن سرمايه‌های اجتماعی، ركود فعاليتهای اقتصادی، در انزوا قرار گرفتن ايران درصحنه‌های بين‌المللی. متصلب شدن فضای سياسی كشور و دلخوش كردن به يك جريانی كه با انقلابيون ايران در قبل از انقلاب ايران در بعضی از موارد همصدا بودند و امروز اقدامی جز ترور يا تخريب به جای آگاهی دادن منطقی و مستدل و علمی و جذب جوانان متفكر را ندارند برای اداره يك كشور هفتادوپنج ميليونی كافی است،؟! اين جريان در جهان امروز هنوز نتوانسته در كشورهايی‌كه زندگی می‌كند پايگاه مردمی برای خود ايجاد كند و آن را توسعه دهد و علت اصلی آن هم به كار بردن خشونت، تهديد، ايجاد رعب و وحشت به جای رفتارجاذب و معقول است .اينجانب نسبت به نتايج حاكميت يكدست كه متاسفانه مورد عنايت شما نيز می‌باشد هشدار می‌دهم. سالهای درازی است كه ما شاهد بوده‌ايم مسئولينی كه حتی رفتار آقای خاتمی راهم نداشتند و وعده‌های نان و آب هم نداده بودند، از جانب مردم مورد استقبال بسيار قرار گرفتند و اينها ملاكی برای كسانی‌كه تجربيات و اطلاعات آنها در مسائل سياسي– اجتماعی به قدمت تاريخ می‌باشد نه تنها ارزشی ندارد بلكه برای صحت عمل و رفتار حاكمان نمی باشد. اميد است از انصاف خارج نشويم تا اسلام و موقعيت اجتماعی ما زيرسئوال نرود !

و اگر دولت جديد از نيروهای باتجربه، صادق، مشفق و باتدبير برای حفظ اين سرزمين و ارتقاء مردم بهره می‌گرفت می‌توانستيم خدمتگزاری صادقانه او را بپذيريم، ولی متأسفانه تعدادی از نيرو هايی كه برای پستهای مديريتی در سطوح بالا استفاده شده  نه تنها محبوب نيستند، بلكه سوابق بسيار نامطلوبی در افكار عمومی دارند. امروزه هيچكس نمی‌تواند پنهان كاری كند، هرقدر در اتاقهای دربسته برای اين ملت چه در داخل و چه در خارج از كشور تصميم‌سازی كنند خداوند به خاطر ريشه‌های طيب در اين سرزمين آنها را رسوا خواهد كرد از اين‌رو به‌طور جدی مراقب باشيم كه حضرت حق مراقب همه  ماست.

والسلام

ربنا هب لنا من لدونك رحمة و هيی لنا من امرنا رشدا