ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

9 و 18 ساله ها
بلوغ زودرس جنسی
بلوغ ديرهنگام سياسی

 
 
 
 
 

طرح سن بلوغ كه مجلس در بحبوحه بزرگترين چالش های داخلی و خارجی ايران خود را سرگرم آن كرد، همچنان مورد اعتراض است. اين اعتراض ها با اشاره به تناقض های قانونی و اجتماعی در برخورد با جوانان و حتی نوجوانان كشور مطرح می شود. از جمله مصاحبه حجت الاسلام هادی قابل عضو رهبری جبهه مشاركت و مسئول اين حزب در قم، با خبرگزاری ايرانيوز، كه بخش هائی از آنرا می خوانيد:

طيف وسيعی از جوانان، به لحاظ افكار و انديشه نوانديش اند و حتی جوانانی كه در خانواد هايی مذهبی و سنتی تربيت شده اند، نگاهی نو به جهان و جامعه دارند.

كسانی كه چنين طرحی را به مجلس دادند كسانی هستند كه باور دارند نمی توانند بخش زيادی از آرای نوانديشان جوانان و نوجوانان را به نفع خود سامان دهند و از اين رو قصد حذف ديگی را دارند كه سر آنها در آن نمی جوشد!

از ارائه دهندگان اين طرح بايد پرسيد: شما كه به شدت پای بند به شرعيات هستيد و معتقديد كه دختران درسن 9 سال و پسران در سن 15 سال به سن تكليف می رسند و حتی معتقديد كه در باب مجازات نيز دختران 9 سال به بالا و پسران 15 سال به بالا مشمول قانون مجازات می شوند چگونه در حوزه تحولات سياسی و اجتماعی اين مكلفين را ناديده می گيريد؟

آقايان، اگر واقعا معتقدند كه از سن 18 سال به بالا افراد صاحبنظر می شوند، پس درخصوص بحث تكليف و بحث مجازات اسلامی هم بايد چاره ای بيانديشند، به ويژه كه اكنون بحث قانون مجازات در دستور كار مجلس قرار دارد و در دست بررسی است.