جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مقابله با تهديد ايران برای بستن
تنگه هرمز در صورت حمله به ايران
آمادگی جنگی
شركت های بزرگ نفتی
از خليج فارس دور می شوند
 
 
 
 

 

6 كشور عضو "شوراي همكاري خليج فارس”، در ادامه آماده شدن برای جنگی جديد در خليج فارس و مختل شدن صدور نفت يك برنامه اضطراری انتقال نفت را تصويب كردند. بموجب اين طرح صدور نفت به جهان از دريای سرخ صورت خواهد گرفت و نيازمند تنگه هرمز نخواهد بود. اين تصميم درحالی گرفته شده كه در هفته های اخير رهبر، رئيس جمهور و امام جمعه ها تهديد كرده بودند، در صورت حمله به ايران عبور نفت از تنگه هرمز را مختل خواهند كرد.

روزانه 16 ميليون بشكه نفت، دراين كشورها توليد و صادر می شود و تامين سوخت جهان بستگی به ادامه اين انتقال نفت دارد. بی شك طراح اصلی ان اين طرح شركت های بزرگ نفتی جهان بوده اند و وزرای 6 كشور متحده عربی تنها در يك نشست و برخاست آن را تصويب كرده اند. زيرا چنين طرحی نيازمند نظركارشناسی و اقتصادی بسيار سطح بالائی است كه تنها با محاسبه سود و زيان شركت های بين المللی بيمه و شركت های بزرگ نفتی امكان پذير بوده است. چنان كه يكباره در قيمت نفت و بالا و پائين رفتن قيمت دلار و يورو و يا سهام بورس تاثير بحرانی نگذارد.

بموجب طرح جديد قرار است نفت خليج فارس از طريق تنگه باب المندب به دريای سرخ و سپس كانال سوئز منتقل شود و از هم اكنون گام های اجرائی آن چنان برداشته شده است، كه گويا كشورهای خليج فارس و تصميم گيرندگان پشت صحنه( شركت های بزرگ نفتی و بيمه های جهانی) از آغاز جنگ جديد در خليج فارس اطمينان دارند.

 

درهمين ارتباط شركت دولتی آرامكو با شركت آمريكايی كونوكو فيليپس يك قرارداد شش ميليارد دلاری برای ايجاد يك پالايشگاه نفت در حاشيه دريای سرخ در غرب عربستان امضا كرده است.

در صورت بسته شدن خليج فارس و تنگه هرمز و انتقال نفت اين منطقه از دريای سرخ، ضرر بزرگی متوجه چين و هندوستان می شود زيرا مسير خليج فارس برای اين دو كشور به مراتب اقتصادی تر از مسير دورتر دريای سرخ است.

كشورهای خليج فارس و حتی كويت و عربستان سعودی تاكنون بارها نگرانی خود را نسبت به فعاليت های اتمی ايران، درعين تائيد استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای ابراز داشته اند. قرار است بزودی كنفرانسی از وزرای خارجه برخی كشورهای اين منطقه و همسايگان دورتر و عرب ايران در تهران تشكيل شود. اين كنفرانس احتمالا با اهداف تبليغاتی تشكيل خواهد شد اما باحتمال بسيار، وزرای خارجه كشورهائی كه به اين كنفرانس دعوت شده اند، در صورت حضور در تهران، ديدگاه هائی را مغاير ديدگاه ايران در باره ادامه برنامه اتمی آن مطرح خواهند كرد.