ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

يك گام به سوی جامعه و يا يك نزديك شدن به جنگ؟
رهبر بموجب كدام ضرورت
تن به ديدار با سينماگران داد؟

مجيدی و تهمينه ميلانی صريح تراز ديگران حرف ها را زدند

 
 
 
 
 

جمعی از كارگردان های سينمای ايران به ديدار رهبر جمهوری اسلامی برده شدند. دراين ديدار كه بخش های اندكی از سخنان كارگردانان را خبرگزاری های داخلی – اغلب بصورت مغشوش- گزارش كرده اند، تهمينه ميلانی و مجيد مجيدی به همراه اصلانی صريح ترين نظرات انتقادی خود را مطرح كردند. يكی از خبرگزاری های داخلی اشاره به مكدرشدن خاطر رهبری از شنيدن سخنان صريح برخی كارگردانان كرده ولی گزارش نداده كه كدام بخش از سخنان كداميك از حاضران خاطر ايشان را مكدر كرده است!

سخنان انسيه شاه حسينی و تهمينه ميلانی بطور گزين شده مخابره شده است. سخنان مجيدی مخابره و منتشر نشده و سخنان اصلانی نيز در چند جمله انتشار يافته است. در عوض، سخنان و توصيه های رهبر مفصل و در عناوين مختلف در روزنامه ها منتشر و از سيمای جمهوری اسلامی پخش شد. سخنانيكه عمدتا بر پايه ضرورت پرداختن به دوران جنگ، روحيه شهادت طلبی و ضرورت توجه به " مصلحت ايران " شده كه در واقع، يعنی به نوعی بايد سينمای ايران فصل جديدی را در همسوئی با سياست جنگی حاكميت آغاز كند. فصلی كه ضرورت و زمينه چينی برای رفتن به سمت آن، آنقدر جدی است كه رهبر جمهوری اسلامی بعنوان سكاندار سياست جديد جنگی- اتمی پيه همه مخالفت های حوزه قم و اصفهان و مشهد و نجف را به تن ماليده و با سينماگران ايران ديدار سه ساعته برگزار كرده است! اين همان نكته محوری اين ديدار است كه قطعا خود سينماگران باندازه آشنايان به امور سياسی ايران متوجه آن بايد شده باشند!!

خبر زير خلاصه ايست كه خبرگزاری فارس از اين ديدار مخابره كرده است:

انسيه شاه حسينی از كارگردان حاضر در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن بيان اين مطلب كه از فرمايشات مقام معظم رهبری روحيه مضاعفی گرفتم و به آينده اميدوار شدم، با اشاره به فرمايشات ايشان گفت: مقام معظم رهبری بيشتر تاكيد داشتند كه سعی كنيد

- اميد را در فيلم‌هايتان به جوانها‌ و به جامعه منتقل كنيد.

- به شهدا احترام بگذاريد و فداكاری های آنها را منعكس كنيد

 

تهمينه ميلانی نيز كه اين ديدار حضور داشته گفت:

مهمترين ويژگی اين ديدار آن بود كه از هر گرايش فكری در آن حضور داشتند و توانستند در آرامش و بدون تشنج حرفهای خود را بزنند.

به هر حال ما جامعه‌ای داريم كه از تفكرات متفاوت و فرهنگهای مختلف تشكيل شده است و بايد برای هر كدام از اين طرز تفكرها، جايگاه مناسبی در نظر گرفت.

من در اين ديدار گفتم: هنرمندان اغلب نسبت به ديگر افراد جامعه با هوش‌تر و پيشروتر هستند و خيلی زودتر از سياستمداران و برنامه‌ريزان شهری، متوجه خطراتی كه در آينده جامعه را تهديد می‌كند می‌شوند، ولی متاسفانه، مسولان فرهنگی به اين مسئله بی‌توجه‌ اند و با قوانين دست و پاگير، هنرمندان را محدود می كنند و به همين خاطر هنرمندان نمی‌توانند به دليل همين قوانين، مسائل اجتماعی را طرح كنند و جامعه را از خطراتی كه وجود دارد آگاه كنند. به خاطر همين وضعيت، آنها رو به فيلم های خنثی يا عامه پسند می‌آوردند.

من گفتم:

سينماگران اغلب نمی‌توانند از يك معلم يا يك دكتر يا يك قاضی انتقاد كنند چون ممكن است مورد بازخواست قرار گيرند و همه‌ی اين موارد باعث می شود كه هنرمندان محافظه كار شوند.

در اين جلسه همچنين پيشنهاد دادم كه در كنار بودجه‌های كلان فرهنگی كه به انواع و اقسام سينما داده می‌شود به مسئله گفت و گو در خانواده نيز توجه شود. چون خانواده سلول اصلی جامعه است و اگر خانواده سالم باشد هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ مذهبی، جامعه سالم خواهد بود و در واقع معناگرايی، در همين جامعه معنا پيدا می‌كند. به همين خاطر گفت و گو در خانواده بايد در اولويت قرار گيرد.

جمال شورجه بعنوان كارگردان سينما نيز گفت كه در اين ديدار فيلمسازان به صورت مستقيم و بی‌واسطه تمام حرف‌ها و دغدغه‌هايشان را مطرح كردند.

محمدعلی نجفی نيز گفت: صحبت‌های خوبی از طرف كارگردانان بخصوص آقای مجيدی و اصلانی مطرح شد. جدا از اينكه بحث های خوبی بود، برايم جالب بود كه شرايطی فراهم شد كه از هر طيف و گرايشی صحبت كنند.

محمدرضا اصلانی كارگردان نيز گفت:

وقتی دولتمردان اين مملكت، رو در رو با دست‌اندركاران يك حرفه مواجه ‌شوند، اين نشانه بسيار خوبی است. اين ارتباط مستقيم و بی واسطه نشان دهنده اين موضوع است كه كه يك مملكت به سوی ساختارمند و نظريه‌مند شدن پيش می‌رود و اين روند می‌تواند نقش خوبی درتصميم‌گيری‌های آينده داشته باشد.

اين نوع ارتباط و تعامل می تواند موجب شود كه تصميم‌ها پشت درب‌های بسته گرفته نشود.

گزارش خبرگزاری ايسنا از ديدار كارگردانان با رهبر

ديدار 3 ساعت بطول انجاميد. 16 نفر از كارگردانان سينما آقايان و خانم‌ها مسعود جعفری جوزانی، تهمينه ميلانی، شهريار بحرانی، محمدرضا اصلانی، جواد اردكانی، فريدون جيرانی، محمد درمنش، رسول صدر عاملی، جواد شمقدری، مجيد مجيدی، حسين فرخی، ابراهيم حاتمی كيا، محمدعلی نجفی، كيانوش عياری، محمد نوری زاد وعليرضا رئيسيان درآن حضور داشتند و حرف زدند.

مهمترين مسايلی كه كارگردانان در اين نشست مطرح كردند عبارت بود از:

-  ضرورت عزم ملی برای شكل گيری سينمای ملی و دستيابی به ساختار بومی در صنعت فيلم سازی

-  لزوم تمركز تصميم گيری در ساخت محصولات هنری از جمله فيلم های سينمايی

-  افزايش ارتباط، تبادل نظر و گفت‌وگوی مسوولان با كارگردانان و هنرمندان سينما

-  توجه بيشتر به ارزش‌های هنری و فرهنگی در عرصه سينما

-  توجه ويژه به موضوع « خانواده » در فيلم‌ها

-  محصور نكردن سينمای معناگرا در مفاهيم محدود و خاص

-  پرهيز از تقليد از فيلم‌های غربی و هندی

-  لزوم شناخته شدن سينما به عنوان يك صنعت و اختصاص تسهيلات لازم به صنعت سينما

-  انتقاد از برخی ديدگاه‌ها كه نوعی احساس كمبود امنيت كامل را در پرداختن به برخی سوژه‌ها در اصحاب سينما به وجود می‌آورد.

-  پيشنهاد تشكيل يك مجمع فكری برای توليد فكر و ايده‌های كارگشا و ساختاری در عرصه هنر سينما

-  استفاده از سازوكارهای كارآمد و نو در ساختار مديريت فرهنگی جامعه

-  فراهم كردن زمينه لازم برای پرداخت آسيب شناسانه، منتقدانه و كارگشای اصحاب سينما به معضلات جدی جامعه

-  انتقاد از ارتباط ضعيف عرصه ادبيات داستانی با سينما

-  لزوم توجه اهالی سينما به مسايل اساسی و دستاورد‌های انقلاب

-  انتقاد از تاثير پذيری برخی از اهالی سينما از خواسته‌های مسوولان جشنواره‌های غربی

-  دفاع از حضور در جشنواره ‌های خارجی

-  لزوم سياستگذاری صحيح درباره حضور سينمای ايران در جشنواره‌های جهانی

-  افزايش سالن‌های سينما

-  ميدان دادن به كارگردانان و هنرمندان جوان

-  مقابله با برخی باند‌های پنهان در صنعت سينما

-  ضرورت شكل گيری صنوف سينمايی

-  انتقاد از ضعف‌های مديريتی در هدايت محتوايی «سينما» در پرداختن به مسايل و مشكلات اساسی جامعه

-  انتقاد از نوعی بی برنامگی دستگاه‌های هنری – فرهنگی و لزوم نگاه دراز مدت در برنامه‌ريزی برای ارتقای كيفی سينما

رهبر جمهوری اسلامی نيز در اين ديدار گفت: نتقاد مسوولانه و نشان دادن دلسوزانه نقاط ضعف و منفی در فيلم های سينمايی، كاملا پذيرفتنی است. اينگونه انتقادهای مسوولانه، تلخی گوارايی دارد؛ بشرط اينكه اين جهت گيری دلسوزانه، در كيفيت فيلم نيز محسوس باشد.

اختلاف نظر كارگردانان در همين نشست كاملا مشخص بود، كه اين نشانه‌ فضای باز موجود در عرصه سينما است. خطا در جهت‌گيری يك فيلم، متاثر از علل و عوامل مختلفی است و نبايد همه را به پای كارگردان سينما نوشت.

مصالح فرهنگی كشور ملاك حضور در جشنواره‌ها است و برای حضور يا عدم حضور در اين جشنواره‌ها بايد مصالح فرهنگی را در نظر گرفت.

تورج منصوری درباره اين ديدار گفت: ديدار با مقام معظم رهبری تا حدود خيلی زيادی روشن كننده وضعيت موجود سينمای ايران بود.  ايشان در اين ديدار با نظرات مختلفی مواجه شد.

محمدرضا آهنج گفت:‌

آقا تاكيد داشتند سياه نمايی نشود بلكه ضمن نقد، راهكار ارائه شود .

فريال بهزاد - كارگردان – گفت:

در ديدار با رهبرطبيعتا همه ی آنچه كه سينما با آن روبرو است مطرح نشد چراكه قبل از جلسه هماهنگی با كارگردانها برای حرفهايشان صورت نگرفته بود، اما بهرحال مسايل مفيدی مطرح گرديد .