ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تلويزيون جديد ماهواره ای
روی موج سانسور اخبار آذربايجان
وارد ميدان خبری ايران شد

 
 
 
 
 

آژانس خبری دولتی آذربايجان(توران)، از ايجاد يك شبكه ماهواره‌ای جديد با تمركز بر اخبار استان آذربايجان ايران خبر داده است.

شبكه تلويزيونی Oyanis بر روی ماهواره Turksat فعاليت خود را آغاز نموده است. اين شبكه تلويزيونی توسط يك جريان جدايی طلب به نام جنبش احيای ملی آذربايجان جنوبی راه اندازی شده است و دفتر مرزی آن در سوئد است. پخش خبرهای مربوط به هفته های اخير- شورش مردم و سركوب گسترده و دامنه دار نظامی منطقه- از اين شبكه تلويزيونی عملا زمينه های واكنش خشمگين و حتی نظامی مردم در برابر نيروهای سپاه و نيروی انتظامی منطقه را دامن می زند. دستگيری های امنيتی، اخبار مربوط به قتل در زندان و شكار انسانی در شهرها كه همگی به حساب سپاه پاسداران نوشته شده می رود تا شورش و مسئله آذربايجان را تبديل به مسئله ای ملی در كشور كند. در هفته های گذشته هيچ روزنامه و رسانه ای در ايران حق انتشار اخبار آذربايجان را نداشته و تلويزيون جديد جانشين اين رسانه های داخلی شد. تاكنون برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نسبت به واكنش های ادامه دار امنيتی- نظامی در آذربايجان هشدار داده اند اما گوش حاكميت يكدست بدهكار اين هشدار ها نيست. اين درحالی است كه اخبار تكاندهنده ای در باره سركوب ادامه دار مردم می رسد.