ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراض كنيد
پيش از آنكه
نوبت شما برسد
و. تريبون آزاد

 
 
 
 
 

به "سياهه"ی زير دقت كنيد و كمی تامل.

- "رويا طلوعی”،فعال حقوق زنان پس از اعتراض به سركوب در كردستان بازداشت می شود و بعدها فاش می كند كه در زمان بازداشت مورد تجاوز قرار گرفته است.

- "منصور اسانلو"، دبير سنديكای رانندگان شركت واحد تنها به جرم دفاع از حقوق صنفی خود و همكارانش بدون جرم روشنی بيش از شش ماه است كه در زندان به سر می برد.

-  در جريان اعتراض ها اخير هم ميهنان ترك زبان، "مهرداد قاسم فر و مانا نيستانی” دو روزنامه نگار كه بايد كم ترين مسئوليت را در قبال موارد انتشار يافته داشته باشند و بارها نيز اعلام كرده اند،اشتباه آنها كاملا  سهوی بوده، بازداشت می شوند و روشن نيست كه اين بازداشت قرار است تا كی ادامه يابد. در همين حال مسئولان دولتی روزنامه ی مورد نظر بدون كوچك ترين بازخواستی به زندگی ادامه می دهند.

- در جريان همان اعتراض ها، نه تنها برخوردهای گسترده ای رخ می دهد كه پس از آرام شدن فضای عمومی، پرونده سازی های گسترده ای برای فعالان اجتماعی - سياسی و روزنامه نگاران آذری صورت گرفته است.

-  پس از اعتراض های دانشجويی اخير،"عابد توانچه و ياشار قاجار" دستگير می شوند و هم چنان در بازداشت به سر می برند. علاوه بر انتشار اخبار نگران كننده در مورد اين دو، هم چنان اتهام اين دانشجويان روشن نيست.

-  يك تجمع كاملا  "مسالمت آميز" فعالان حقوق زن در تهران به خشونت كشيده می شود و هفتاد نفر در اين تجمع دستگير می شوند. فردای اين دستگيری ها «وزير دادگستری دولت» نهم اين خبر را تاييد می كند و در توجيه خشونت ها می گويد: «ممكن است اصطكاك هايی به وجود آمده باشد

اين سياهه می تواند ادامه داشته باشد، می شود آن قدر بندهای ديگری به آن افزود كه شمارگانش از "ده تا و صدها" هم بگذرد. هر روز اخبار احضار و بازپرسی، بازجويی و بازداشت، دادگاه و حكم زندان افراد با هر گرايش و سليقه ای منتشر می شود و اين هزينه ها تقريبن تمامی جريانات سياسی، اجتماعی،حقوق بشری و حقوق مدنی را با خود درگير كرده است. اين همه بی تفاوتی "نه" نسبت به پايمال شدن عقايد و تفكرات مان، نه نسبت به بر باد رفتن آرمان ها و آروزهامان كه نسبت به "نام انسان، حق انسان" حقيقتن خجالت آور است.

برشت گفت:«...وقتی نوبت به من رسيد، ديگر كسی برای اعتراض نمانده بود »