جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مذاكرات وزرای خارجه امريكا وايتاليا
همچنان درانتظار توقف غنی سازی!
درآستانه نشست 8 كشوربزرگ
نهمين كنفرانس عراق د رتهران

 
 
 
 
 

وزير امور خارجه آمريكا در پايان ديدار و مذاكره با وزير خارجه جديد ايتاليا گفت: واشنگتن عليرغم برخی نظرات مثبتی كه از قول برخی متحدان خود پيرامون نظر مثبت ايران در باره طرح 1+5 شنيده، همچنان اميدوار است اين كشور به جامعه بين‌‏المللی درباره برنامه های اتمی خود و توقف غنی سازی پاسخ صريح بدهد. ظاهرا اشاره رايس به متحدان امريكا، بايد نظرات و اطلاعاتی باشد كه وزير خارجه جديد ايتاليا در ديدار با وی مطرح كرده است.

از سوی ديگر، وزير خارجه جمهوری اسلامی "متكی” در پايان ديدار با عبدالعزيزحكيم رئيس مجلس اعلای عراق اعلام داشت كه ايران می خواهد روزهای هفدهم و هيجدهم تيرماه ميزبان نهمين دوره كنفرانس وزرای خارجه كشورهای همسايه عراق و همچنين مصر باشد. دبيران كل اتحاديه عرق و سازمان كنفرانس اسلامی نيز به اين كنفرانس دعوت شده اند. انتخاب اين تاريخ برای كنفرانس مورد بحث، همزمان است با آستانه اجلاس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری در روسيه كه محور بحث اصلی آن فعاليت های اتمی ايران و پاسخی است كه ايران به پيشنهاد 1+5 خواهد داد. بنابراين، بعيد نيست كه ايران با توجه به اينكه احتمالا پاسخی كه به اين پيشنهاد می دهد – بويژه در زمينه غنی سازی- با پيش شرط های مذاكره با ايران همخوانی نخواهد داشت، دست به اين ابتكار و مانور سياسی و نوعی نمايش تثبيت موقعيت سياسی در منطقه زده است.