ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  قاچاق ميلياردی
عبورنفت، خاويار، عتيقه
ازمرزهای امنيتی كشور
 
 
 
 

 

مدير كل مبارزه با جرايم اقتصادی نيروی انتظامی اعلام داشت:

سالانه يك ميليارد و 800 ميليون ليتر فرآورده نفتی از كشور بصورت قاچاق خارج می شود. روزانه حدود 5 ميليون ليتر و ماهانه 150 ميليون ليتر فرآورده نفتی از كشور خارج می‌شود. در اين ميان قاچاق بنزين، گازوئيل و نفت به چهار كشور همسايه، عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان بيشترين ميزان اين قاچاق است.

نقدينگی‌ها از تجارت مواد مخدر و شسته شدن پول اين دو قاچاق و عملكرد آن در اقتصاد كشور نگرانی آور است.

بخش عمده قاچاق فرآورده‌های نفتی در پوشش حلال‌های سوبسيددار و يا يارانه‌ای به مرزها منتقل و از اين طريق از كشور خارج می‌شود.

در ارتباط با ورود قاچاق سلاح و مهمات به كشور نيز در سال گذشته 18 هزار و 680 قبضه سلاح، كشف شد.

قاچاق دارو در كشور نيز همچنان ادامه دارد و كشف 5/14 ميليون قلم دارو در سال 84 نشان دهنده رشد 16 درصدی اين قاچاق است.

داروهای قاچاق تاريخ مصرف گذشته، غير مجاز و يا غير قابل مصرف اند و سلامت مردم را به خطر می اندازند.

ما آمار دقيقی از فعاليت بعضی سازمان‌ها در تبانی با قاچاق كالا نداريم، اين در حاليست كه قطعا نقش برخی از سازمان را می‌توان در پرونده‌ها يافت.

شركت دخانيات(قاچاق سيگار)، سازمان ميراث فرهنگي( قاچاق عتيقه)، سازمان شيلات(قاچاق خاوريار)، اداره شركت پخش فرآورده‌های ملی نفت فعلا اصلی‌ترين سازمان‌های شاكی قاچاق اند.

( سردارنقدی، كه خود محكوم قضائی در ارتباط با دراختيار داشتن بازداشتگاه های اختصاصی، دست داشتن در انتقال دختران به خارج كشور و انواع ديگر جرائم است، در دولت احمدی نژاد دعوت به خدمت شده و مسئول ستاد مبارزه با قاچاق شده است! او شكنجه گر شهرداران تهران پس از پيروزی خاتمی درانتخابات دوم خرداد بود.)