ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پايان سكوت اقليت مجلس
در خواب رفتگان مجلس هفتم
حتی 10 دقيقه نخواستند بيدارشوند
 
 
 
 

 

فراكسيون اقليت مجلس كه مركب از حدود 50 نماينده طرفدار اصلاحات است، فصل جديد بيان حقايق از تريبون مجلس را آغاز كرد. انتقاد صريح پيرموذن از سياست های اقتصادی و سياست خارجی دولت در جلسه روز گذشته مجلس را شايد بتوان آغاز اين مرحله دانست. مرحله پايان سكوت و افشای سياست خرافه پرستی، چاپلوسی و بی اعتنائی مجلس به آنچه در مملكت می گذرد.

پيرموذن كه نماينده اردبيل است، در نطق پيش از دستور ديروز خود در مجلس گفت:

سياست اشتباه اقتصادی دولت نهم، باعث ته كشيدن ذخيره حساب ذخيره ارزی كشور شد. حرف هائی كه رئيس دولت در باره هولوكاست زد چهره ايران را به كشوری اتمی و خطرناك تبديل ساخت. همين دولت، پس از تاخير و مقابله هائی كه با فرصت های خاتمی برای مذاكره عزت مند با امريكا وجود داشت، حالا نامه به بوش نوشته و خواهان مذاكره مستقيم با امريكا شده!

چند تن از آنها كه در ليست امام زمانی شورای نگهبان به مجلس برده شده اند، مانند مرتضی تمدن، ازشهركرد و شكرالله عطارزاده، كه عليرغم منفوربودنش در بوشهر، بنام نماينده اين شهر به مجلس برده شده و همچنين رسولی‌‏نژاد، كه بنام نماينده دماوند كباده كش سپاه در مجلس است با فرياد و اعتراض سعی كردند مانع سخنرانی نماينده اردبيل شوند و حتی چند بار موجب قطع سخنرانی پيرموذن شدند ولی سخنران به هر ترتيب بود نطق 10 دقيقه ای خود را به پايان برد.