جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزيركشورآلمان- وزيركشورج.ا
"شويبله" تقاضا "پورمحمدی"
برای ملاقات را قبول نكرد
 
 
 
 

 

خبرگزاری های بين المللی و برخی فرستنده های راديوئی آلمان روز گذشته اعلام داشتند كه پورمحمدی وزير كشور جمهوری اسلامی به بهانه ديدن بازی فوتبال ايران- پرتغال به آلمان سفر كرده است. وی روز گذشته و در پايان باخت بازی ايران- پرتغال تقاضا ملاقات با وزير كشور آلمان را كرده ولی "شويبله" وزير كشور آلمان اين درخواست را رد كرده است.

با آنكه علت اين امتناع از ملاقات ادامه زندانی بودن يك شهروند آلمانی در تهران اعلام شده، اين گمان قوی تر است كه وزير كشور آلمان دراعتراض به مواضع احمدی نژاد در برابر كشتار يهوديان در دوران هيتلر و همچنين رد مانورهای جمهوری اسلامی برای ملاقات های جداگانه با مقامات سه كشور اروپائی طرف مذاكره اتمی و زاويه سازی ميان آنها بوده است.