ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ترس
برادر آشتی است!
 
 
 
 

 

طی ماه‌های اخير حبيب‌الله عسكراولادی عضو شورای مركزی حزب موتلفه‌ی اسلامی در كنار بهزاد نبوی عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نشست تا هر دو حكميت مسائل خانه‌ی احزاب را بر عهده بگيرند. هم‌چنين سايت نما ( وابسته به موتلفه اسلامی) اخيرا مصاحبه‌ای تفصيلی را با نبوی به انجام رساند.

گفت‌وگوها و ديدارهای موتلفه با بهزاد نبوی دليل خاصی ندارد زيرا خط مشی موتلفه بر آن است كه با همه تعامل داشته باشد.

اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا يادآور شد: آقای نبوی در جريان خانه‌ی احزاب به آقای عسگراولادی پيشنهاد حكميت دادند كه ايشان هم در حزب عنوان كرد و ما پذيرفتيم.

وی درباره‌ی مصاحبه‌ی سايت نما با بهزاد نبوی نيز گفت: ما گاهی طی صحبت با گروه‌ها و افرادی كه با آن‌ها اختلاف ديدگاه داريم، نظرات‌شان را منتشر كرده و نظرات خود را هم می‌گوييم تا خواننده به آن چيزی كه خودش می‌خواهد برسد.

بادامچيان با بيان اين‌كه خط مشی موتلفه بر سه محور اصلی اتحاد، ائتلاف و تعامل استوار است، گفت: با نيروهايی كه با آن‌ها افق مشترك در اصول و ارزش‌ها داريم اتحاد و با نيروهايی كه در چارچوب نظام هماهنگی هستند ولی تفاوت ديدگاه‌داريم، ائتلاف و با گروه‌ها و احزابی كه قانون اساسی و نظام را قبول دارند، تعامل خواهيم داشت.

موتلفه حزبی نيست كه در زمان خود محدود باقی بماند، بلكه با توجه به شرايط زمانی و مقتضيات زمان تغيير می‌كند و بر حسب آن‌چه پيش می‌آيد، عمل می‌كند.

اكنون نيز اگر كسانی با خيرانديشی به نظام و كشور و مسائلی از جمله خانه‌ی احزاب می‌انديشند، موتلفه سياست همراهی را دنبال می‌كند.