ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دكتر ابراهيم يزدی: يكنفر نمی پرسد
پيش شرط ملت ايران
 برای گفتگو با امريكا چيست؟

 
 
 
 
 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران در مصاحبه ای فشرده و كوتاه پيرامون پيش شرط های انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ضرورت وحدت ملی و پيش شرط های مذاكره با امريكا نقطه نظرات نهضت آزادی ايران را بيان داشت. اين گفتگو با ايلنا انجام شده است. يزدی گفت:

در انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان طبق نظرات رهبر انقلاب، صلاحيت نامزدها توسط مراجع عظام و مقاماتی بيرون از حاكميت تعيين شد.
تائيد صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان كه وظيفه نظارت بر رهبری را دارد، توسط فقهای شوای نگهبان كه منتخب رهبری هستند دوری باطل است.
فقهای شورای نگهبان خود حق ندارند در انتخابات خبرگان كانديدا شوند، در حالی كه اين امر اتفاق می‌‏افتد.
كسانی بايد نماينده مجلس خبرگان شوند كه از جانب رهبری مسووليتی به آنها داده نشده باشد، زيرا بر اساس اصول مديريتی مرئوس نمی‌‏تواند بر رئيس خود نظارت كند، بنابراين مجلسی كه اكثر اعضای آن مرئوس مقام رهبری هستند، نمی‌‏تواند وظيفه نظارت بر رهبری را انجام دهد.

 

انتخابات آزاد, رقابتی و عادلانه هنگامی است كه مقدمات آن كه آزادی‌‏های سياسی و مطبوعاتی است، فراهم شود. نمی‌‏توانيم بگوييم مردم پيرامون مسائل اظهارنظر نكنند اما انتخابات آزاد برگزار شود.
وحدت ملی با شعار «همه با من» به وجود نخواهد آمد، وحدت ملی در ذات خود «همه با هم» است، بنابراين حاكميت نمی‌‏تواند بگويد برای به وجود آمدن وحدت ملی، مخالفين دست از اظهارنظربردارند و همه آنچه را كه ما می‌‏خواهيم، بگويند.
وحدت ملی زمانی محقق می‌‏شود كه مقامات مسوول كشور بپذيرند همه نيروهای سياسی درون جامعه حق حيات دارند و در پيرامون يك محور اساسی كه حفظ مصالح ملی است، می‌‏توانند با هم هم‌‏فكری و هم‌‏كنشی نمايند.
علامت جدی بودن و صداقت مسوولان برای تحقق انسجام ملی، اعلام آتش‌‏بس است، يعنی تعرضاتی كه عليه گروه‌‏های دگرانديش صورت می‌‏گيرد، متوقف شود.
وقتی قانون اساسی می‌‏گويد راهپيمايی مسالمت‌‏آميز بدون حمل اسلحه آزاد است، بايد اين امر رعايت شود. وقتی قانون می‌‏گويد تفتيش عقايد ممنوع است، نبايد مرتب از افراد پيرامون اعتقاداتشان سوال شود.
آزادی مطبوعات در قانون اساسی به رسميت شناخته شده و شكنجه ممنوع اعلام شده است، اين در حالی است كه سانسور در كتاب و مطبوعات اعمال می‌‏شود، هنگامی كه رييس قوه قضاييه به صراحت می‌‏گويد سلول انفرادی شكنجه است، چرا زندانيان در زندان انفرادی نگه داشته می‌‏شوند؟
هنگامی كه قانون اساسی می‌‏گويد اعتراف متهمين در زندان فاقد ارزش است، چرا زندانيان را وادار به اعتراف در شرايط نامناسب می‌‏كنند و پس از آن، اعترافات برای بی‌‏اعتبار كردن يا محكوميت متهمين استفاده می‌‏شود؟
به موجب قانون اساسی معاهدات بين‌‏المللی كه دولت ايران آن را امضا كرده، در حكم قوانين كشور است، بنابراين رعايت اعلاميه حقوق بشر و معاهدات حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ايران الزام‌‏آور است.
اعلام آمادگی دولت برای مذاكره با آمريكا، هنگامی می‌‏تواند در مسير استقلال كشور باشد كه وحدت ملی وجود داشته باشد.