ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ريشهری
برای رياست قوه قضائيه
تمرين آيت الهی می كند
!

 
 
 
 
 

زمزمه های رفتن آيت الله شاهرودی از راس قوه قضائيه، كه دوران دوم انتصاب او در اين سمت نيز رو به پايان است، رقابت ها را برای نشستن بر صندلی او بين روحانيون سينه چاك رهبر تشديد كرده است. دراين ميان حجت الاسلام ريشهری بيش از ديگران در تلاش تصاحب اين سمت است. اخيرا، همزمان با انتشار جلد دوم خاطرات او كه می خواهد سابقه قضائی او را تلقين كند، برنامه تفسير قرآن نيز برای او در سيمای جمهوری اسلامی گذاشته اند تا بتدريج اجتهاد او برای رياست قوه قضائيه ممكن شود. ريشهری داماد آيت الله مشگينی و از طراحان و مجريان حذف آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری در زمان آيت الله خمينی است و از اين نظر رهبر وام دار اوست. اگر آيت الله مشگينی تا پايان دوره آيت الله شاهرودی بماند، احتمالا او نيز در رسيدن ريشهری به رياست قوه قضائيه كمك خواهد كرد. ريشهری يك دوره دادستان نظامی بوده، اولين وزير اطلاعات وامنيت است و اكنون نيز عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام. ريشهری از جمله كانديداهای انتخابات دوم خرداد بود كه با تاسيس جمعيت دفاع از ارزش ها وارد صحنه شد، اما از همان ابتدا در ميان بنيانگذاران اين انجمن اختلاف افتاد. چهره شاخص آن جمعيت علی رازينی و سليمی نمين بودند كه علی رازينی خيلی زود و باميد رياست قوه قضائيه حساب خود را از اين جمعيت جدا كرد اما به اين مقام نرسيد. او از يك ترور ناكام جان به سلامت برد و اكنون دادستان دادگاه ويژه روحانيت از جمله چشم دوختگان به صندلی قوه قضائيه پس از شاهرودی است!