ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درانتظار باران و سيل
ابرهای بحران اقتصادی
در آسمان سراسر ايران
 
 
 
 

 

همه اقتصاد دانان داخل كشور كه در دولت حضور ندارند، نگران يك موج عظيم گرانی و فلج كامل اقتصادی در كشورند، كه ظهور خود امام زمان هم قادر به كنترل نتايج آن نخواهد بود، چه رسد به دولت احمدی نژاد.

اين اقتصاد دانان تورمی را كه در راه است بالای 25 تا 30 درصد ارزيابی می كنند. افزايش بی وقفه قيمت ها، ركود توليد، افزايش كسری بودجه دولت بعنوان سه مشخصه بحرانی كه در راه است ذكر می كشود. اين هر سه از دل وضعيت تورمی كشور بيرون آمده اند. افزايش درآمدهای نفتی عملا به اين بحران دامن خواهد زد.

با اولين نوسان های جدی درآمدهای ارزی،  نوسان های جدی تر در واردات كالا آغاز خواهد شد و  اقشار كم درآمد كشور را به جمع زير فقر پيوند خواهد داد.