ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه تلویزیونی شب گذشته احمدی نژاد
زمزمه آغاز تحریم
بنزین را سهمیه بندی می كنیم
مردم هم از سفر خودداری كنند
 
 
 
 

 

شب گذشته احمدی نژاد، در كنار وزیر نفت كابینه، در یك مصاحبه تلویزیونی شركت كرد. همه آنها كه این مصاحبه را دیده اند می توانند عدم تعادل و بی منطقی او هنگام پاسخ دادن به سئوالات و بویژه سرگیجه سیاسی او را تائید كنند. این مصاحبه بر محور آینده مصرف بنزین در داخل كشور دور می زد و مقدمه ای برای اعلام برنامه های دولت جهت دوران پس از اعلام تحریم اقتصادی ایران. در واقع، دشواری این مصاحبه، با همان فرهنگ و اصطلاحات كوچه بازاری احمدی نژاد نیز همین بود. یعنی مقدمه چینی برای سهمیه بندی كردن بنزین، بی آنكه به مردم گفته شود به سمت تحریم اقتصادی می رویم!

احمدی نژاد در این مصاحبه گفت:

- ما سالانه 5 میلیارد دلار بنزین مصرفی وارد می كنیم كه مجلس بودجه مصرف شش ماه اول آن را تصویب كرده است. یعنی 5ر2 میلیارد دلار. ما شش ماه اول سال را می كشیم!

مصاحبه كننده از احمدی نژاد پرسید: پس تكلیف شش ماهه دوم سال چه می شود؟

رئیس دولت نظامی- امنیتی كه پیشآپیش درجریان این سئوال باید می بود، گفت:

- مردم خودشان باید همت كنند. دولت بنزین را سهمیه بندی می كند و مردم هم از سفرهای بی جهت و هزینه ساز و بنزین بر خود داری كنند!