وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

میوه تلخ
ژست های تحریمی
و. آرام دل

 
 
 
 
 

 

انتخابات شوخی است؟ یا فقط كسان خاصی باید درآن شركت كنند؟ انتخابات به درد مردم نمی خورد؟ سرنوشت شون رو تغییر نمی دهد؟ روی زندگیشان اثر نمی گذارد؟

سال گذشته میدان هفت تیر پر از آدمهایی بود كه بی تفاوت رد می شدند. بچه های ستادهای طرفدار معین عابران را دعوت می كردند كه به حرفهایشان گوش بدهند، بحث كنند، كارتها و پوسترهایشان را بگیرند. بعضی از عابران سعی می كردند تا حد ممكن دور از آنها حركت كنند، انگار كه مریضی یا ویروسی بود كه ممكن بود بهشان سرایت كند. پلیس اجازه نمی داد بچه ها قدم توی پیاده رو بگذارند.

مگرعابران صلاح خودشان را تشخیص نمی دادند؟ مگه منافع و خواست خودشان را تشخیص نمی دادند؟ مگر آزادی اجتماعی خواست آن دخترهایی نبود كه از امروز باید به خاطر نوع پوشش خود حساب پس بدهند؟ پس چرا به نظر آنها بچه های ستاد معین دور بودند؟ چرا به نظرشان انتخابات یك ژست روشنفكرانه بود؟ یا شاید به نظرشان انتخابات یك عمل ارتجاعی بود؟ چرا؟