ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شیرین عبادی در پاریس:
ملت اجازه نمی دهد ایران
تبدیل به عراق دیگری شود
درهای بسته تاسیسات اتمی را بگشائید و به جهان نشان دهید
 كه فعالیت های اتمی ایران صلح آمیز است.

 
 
 
 
 

شیرین عبادی كه آلمان وارد فرانسه شده است، در یك مصاحبه مطبوعاتی در پاریس، ضمن تاكید بر مخالفت با هر نوع دخالت نظامی امریكا در ایران گفت:

 ما اجازه نمی‌‏دهیم هیچ یك از سربازان آمریكایی در ایران گام نهند، ما تا آخرین قطره خون خود از ایران دفاع می‌‏كنیم.

ما از حكومت می خواهیم تا تاسیسات هسته‌‏ای خود را باز گذارد تا جامعه بین‌‏المللی را متقاعد كند بمب هسته‌‏ای تولید نمی‌‏كند. هدف ایران - آنگونه كه مقامات می گویند- استفاده از برنامه هسته‌‏ای برای اهداف صلح‌‏آمیز است، به همین دلیل حكومت باید افكار عمومی بین‌‏المللی را در این باره متقاعد كند.

شیرین عبادی، درارتباط با تحولات در ایران نیز گفت: هر نوع اصلاحات دموكراتیك در ایران صرفا باید در داخل كشور رخ دهد، زیرا دخالت نیروهای نظامی آمریكا اوضاع را نه تنها بهتر نمی كند بلكه بدتر هم می كند. درعین حال كه ایرانی‌‏ها اجازه نمی‌‏دهند كشورشان به عراق دیگری تبدیل شود.