جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزیرخارجه جدید افغانستان
سیاست خارجی افغانستان نوسازی می شود
 
 
 
 

 

دولت جدید افغانستان از مجلس این كشور رای اعتماد گرفت. برای نخستین بار وزرای دولت پس از دریافت حكم وزارت، در پارلمان افغانستان حضور یافته و از برنامه های خود سخن گفتند و از آن دفاع كردند. مجلس 20 وزیر پیشنهادی را تائید كرد. از جمله وزیر جدید امور خارجه افغانستان. دكتر رنگین دادفر اسپنتا، جانشین دكترعبدالله وزیر خارجه اولین دولت كرزای شد.

وزیر خارجه جدید افغانستان كه تحصیل كرده آلمان است، در یك مصاحبه خبری با رادیو صدای آلمان و بعنوان بخشی از برنامه هایش گفت:

 من تلاش مى‌كنم از آنچه كه در آلمان آموختم و آموزش دادم و در زندگى روزمره خود دیدم، در افغانستان استفاده كنم. افغانستان باید عضو خانواده‌ى دمكراسى جهانى شود.

من تلاش خواهم كرد سیاست خارجی افغانستان زبان روشن‌ترى داشته باشد. احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلى همسایگان و‌ دوستى با كشورهاى اسلامى و بخصوص كشورهاى عربى و دوستى و همكارى استراتژیك با كشورهاى غربى و در رأس آن ایالات متحده آمریكا در راس برنامه های من برای تدوین سیاست خارجی افغانستان است.