ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سعید وسهیل- لایق نوبل
ابوطالب در مجلس هفتم:
پس از حجاب و بد حجابی
یورش به ماهواره آغاز می شود
 
 
 
 

 

سعید ابوطالب، مستند ساز سیمای جمهوری اسلامی كه پس از بازگشت از عراق در لیست شورای نگهبان برای رفتن به مجلس هفتم قرار گرفت و اكنون در مجلس هفتم است، در مصاحبه ای گفت:

 طرحی را برای جمع آوری تجهیزات غیر مجاز ماهواره تهیه كرده ایم كه فعلا 50 امضاء دارد. بر اساس این طرح، مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون 3 ماه می‌باشد كه پس از دو بار اخطار كتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌كنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محكوم خواهند شد.

سعید ابوطالب پس از سقوط صدام حسین به عراق اعزام شده و در آنجا باتهام عملیات امنیتی توسط امریكائی ها دستگیر شد. از دوران بازداشت در دست امریكائی ها اطلاعاتی تاكنون منتشر نشده است و این درحالی است كه در همه نقاط جهان، چنین مواردی را بعنوان احتیاط تا اطلاع دقیق از همه رابطه های دوران بازداشت در حاشیه قرار می دهند. ابوطالب پس از آزادی به ایران بازگشت و در بیت رهبری مورد استقبال رهبر قرار گرفت. آبادگران امروز كه بخشی از آنها لباس شخصی های دیروزاند با شعار "سعید و سهیل- لایق نوبل" به استقبال او و همكار دیگرش بنام سهیل در فرودگاه مهر آباد تهران رفتند. در آن دوران مقابله تبلیغاتی با شیرین عبادی كه تازه جایزه نوبل گرفته بود رایج بود و شعار بالا با همین انگیزه سرداده شده بود! سهیل هم قرار بود به مجلس برده شود، اما هنوز معلوم نیست در كجا دستش بند شده است.

او كه اكنون عضو كمیسیون فرهنگی مجلس است در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت:

با طرح جدید، تولید، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره‌های پخش مستقیم جز در مواردی كه قانون تعیین كرده است ممنوع می‌باشد.

طبق ماده 2 این طرح، وزارت كشور موظف است با استفاده از نیروی انتظامی و همكاری نیروی مقاومت بسیج نسبت به اعمال ممنوعیت ورود، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره كه فاقد مجوز قانونی است اقدام نماید و متخلفین را به مراجع صالحه قضایی معرفی نماید.

نماینده‌ تهران در مجلس با بیان این‌كه طبق ماده 3 این طرح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون با راه‌اندازی حداقل سه شبكه‌ تلویزیونی با گستره‌ كشوری نسبت به دریافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌های شبكه‌های ماهواره‌ای كه مغایر با ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد، اقدام نماید

دولت موظف است مجوزهای لازم برای تاسیس مراكز خصوصی «دریافت از ماهواره و پخش» برای استفاده‌كنندگان عمومی را در چارچوب مواد این قانون صادر كند.

هم‌چنین بر اساس بند «ب» مراكز «دریافت از ماهواره و پخش» موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصی هستند كه با استفاده از تجهیزات فنی دریافت از ماهواره، برنامه‌های رادیو تلویزیونی را دریافت و توسط ارتباط كابلی در محدوده‌ مشخص جغرافیایی در ازای دریافت مبلغ توافق شده در اختیار مشتركان خود قرار می‌دهند.

ابوطالب گفت: بر اساس ماده 5 این طرح، شبكه‌ها و برنامه‌های مجاز برای پخش توسط (د،م،پ) از طریق شبكه كابلی یا از طریق شبكه داخلی در مجتمع‌های مسكونی، شهرك‌ها، هتل‌ها بر اساس ضوابط بین‌المللی درخصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد كه فهرست آن می‌تواند در فواصل زمانی مشخص تغییر كرده و در اختیار این مراكز و مجتمع‌ها قرار گیرد.

هم‌چنین طبق تبصره‌های یك و 2 این ماده تخلف از ضوابط معین شده در این ماده ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نیز در مورد مجتمع‌های مسكونی، شهرك‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 این قانون خواهد بود و آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی وزارت كشور و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وی با بیان این‌كه مطابق ماده 6 این طرح به ازای صدور هر مجوز برای تاسیس یك مركز (د،م،پ) مبلغ دویست تا هزار میلیون ریال بر حسب تعداد مشتركان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سیما دریافت می‌گردد و برای اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همین قانون هزینه خواهد شد، افزود: بر اساس ماده 7 این طرح دستگاه‌ها و سازمان‌هایی كه برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوزهای لازم جهت خرید، نصب و استفاده از تجهیزات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هماهنگی وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات كسب نمایند.

هم‌چنین طبق تبصره این ماده، استفاده از تجهیزات و تصاویر دریافتی تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها برای همان كاربران بدون مجوز ضبط و توزیع مجاز است.

عضو فراكسیون اكثریت مجلس با بیان این‌كه مطابق ماده 8 مهلت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون 3 ماه می‌باشد كه پس از دو بار اخطار كتبی به فواصل 15 روز توسط مراجع ذی‌صلاح، استفاده‌كنندگان به مجازات نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال محكوم خواهند شد، تصریح كرد: بر اساس ماده 9 طرح مذكور واردكنندگان، توزیع‌كنندگان، تولیدكنندگان و نصب‌كنندگان غیرمجاز تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره‌ی اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها، به مجازات نقدی از یكصد تا پانصد میلیون ریال محكوم می‌گردند.

مطابق ماده 10 طرح مذكور، وجوه دریافتی بابت مجازات‌های مندرج در ماده 7 و 8 این قانون به خزانه واریز و صد در صد آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی در اختیار سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ی سالانه كل كشور به مصرف برسد.

هم‌چنین طبق ماده 11 این طرح دولت موظف است ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید