جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اگر تحریم اقتصادی وتو شود
حساب های بانکی ایران مسدود می شود

 
 
 
 
 

مجله تایم نوشت:

اگر درجلسه شورای امنیت سازمان ملل، طرح تحریم اقتصادی ایران با مخالفت روسیه و چین روبرو شود، آمریکا به کمک متحدان اروپائی خود تحریم اقتصادی و محاصره مالی جمهوری اسلامی را جداگانه دنبال کند. بموجب این طرح حسابهای بانکی و موسسات مالی ایران در اروپا مسدود خواهند شد و از استفاده ایران از درآمدهای نفتی کشور جلوگیری خواهد شد.