جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سوسیالیست ها انتخابات مجارستان را بردند

 
 
 
 
 

دور دوم انتخابات پارلمانی مجارستان  برگزار شد. ائتلاف چپ متشكل از حزب سوسیا لیست مجارستان(كه اكنون نیز دولت را دراختیار دارد) و هم پیمانش حزب دموكرات آزاد مجارستان، 209 كرسی پارلمانی را از مجموع 386 كرسی پارلمان مجارستان صاحب شدند. بدین ترتیب دولت سوسیالیست مجارستان به نخست وزیری فرنج گیور جسانی با پیروزی در این انتخابات تنها نیریو سیاسی است كه از سال 1990 یعنی سال فروپاشی دولت های سوسیالیستی در اروپای شرقی، توانسته همچنان رهبری سیاسی را در مجارستان دراختیار داشته باشد. انتخابات پارلمانی روز یكشنبه اولین انتخابات پس از پیوستن این كشور به اتحادیه اروپا ست. 5 /62 دارندگان حق رای در این انتخابات شركت كردند. ائتلاف مقابل سوسیالیست ها را ائتلاف دو حزب راستگرای مجارستان تشكیل می داد.

در پی پیروزی حزب سوسیالیست، اعضا و هوا داران این حزب در شهر های مختلف در مراكز حزبی به جشن و پایكوبی پرداختند.