جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هفته نامه اشترن چاپ آلمان:
اسرائیل
در تدارك حمله نظامی غافلگیرانه به ایران
 
 
 
 

 

 شائول موفاس وزیرخارجه اسرائیل روز دوشنبه دریك گرد همائی در دانشگاه تلاویو دررابطه با سخنان تهدید آمیز محمود احمدی نژاد گفت: دنیا نباید وقت تلف كند، باید از طریق دیپلماتیك به هر عنوان كه شده در مقابل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایستاد. به تهران باید فشار آورده شود تا رژیم اسلامی رفتار خود را تغییر دهد. از زمان هیتلر به این سو ماشاهد چنین تهدیدی نبوده ایم.

اشترن نوشت: باید توجه داشت كه این سخنان وزیر دفاع اسرائیل  می تواند دارای معانی زیادی باشد، از جمله تدارك یك حمله نظامی غافلگیرانه به ایران. اسرائیل دارای سلاح اتمی است با وجود آنكه در این رابطه از طرف مقامات این كشوربه طور رسمی مطلبی عنوان نمی شود.