ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سردار طلائی
درگیری های مردم و پلیس
در
طرح مقابله با بدحجابی
گزارش رسیده به پیك: در برخی محلات،
مردم چادر پلیس زن را از سر آنها پائین كشیدند

 
 
 
 
 

طرح برخورد با بدحجابی عملا به درگیری های خیابانی مردم با پلیس و نیروی انتظامی انجامیده و نگرانی جدیدی را برای حاكمیت ایجاد كرده است. مردم با نیروهای ویژه درگیر بحث خیابانی می شوند و درچند مورد چادر زنان پلیس را از سر آنها كشیده اند. گزارش محاصره چند زن پلیس در یكی از محلات گیشا و دوره كردن آنها و كشیدن چادر از سرشان مستقیما به پیك نت گزارش شده است. گفته می شود در نقاط مختلف شهر تهران، صحنه هائی اینچنینی در سه روز گذشته روی داده و بویژه روز گذشته این درگیری ها گسترده تر بوده است. این درگیری ها بویژه هنگام دستگیری دختران و یا برخی زنان به بهانه بد حجابی روی داده است و نه در جریان بازداشت و یا دستگیری اوباش.

در ارتباط با همین رویدادها، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ "سردار طلائی" در سومین مصاحبه مطبوعاتی خود به این نوع درگیری ها اشاره كرد. طلائی كه در اولین مصاحبه خود خبر از شدت برخورد با بدحجابی خبر داده بود و در دومین مصاحبه خود عقب نشینی كرده و سخنان تهدید آمیز خود را تعدیل كرده بود، روز گذشته در سومین مصاحبه خویش گفت:

 

از سوی شهروندان، در روزهای گذشته با ماموران پلیسی بدرفتاری شده است، درحالیكه ما تاكنون كسی را بازداشت نكرده و به دادگاه نفرستاده ایم. تازه، اگر هم كسی به دادگاه فرستاده شود جریمه نقدی می شود و این ربطی به پلیس ندارد.

 سردار طلائی كه حساب پلیس را از قوه قضائیه دراین مصاحبه جدا كرده بود ادامه داد:

ماموارن پلیس ارشاد بیشتر در تفرجگاهها و مراكز شلوغ شهر، از جمله در مراكز خرید گشت‌زنی می‌كنند.

ماموران ما تنها به افرادی تذكر داده اند كه مثل مانكن در خیابان ها رفت و آمد می كنند. این گروه دختران و زنان پول می گیرند و به شكل مانكن و با هدف تبلیغ یك مدل به خیابان می آیند.

بخش دیگری از برخوردهای ما با زنان خیابانی بوده است، كه البته دراین ارتباط با اعتراض روبرو نبوده ایم.