جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتراض و افشاگری یك نماینده كنگره امریكا
شماری امریكائی درمرزهای ایران دستگیر شده اند
كه نه امریكا و نه ایران اخبار آنرا منتشر نمی كنند
طرح 3 گانه امریكا
برای سرنگونی رژیم ایران
عملا به اجرا گذاشته شده
 
 
 
 

 

"دنیس كوسی نیچ" نماینده منتقد سیاست های بوش در مجلس نمایندگان امریكا و نامزد ریاست جمهوری سال 2004، در گفتگو با رادیو KPFK در لس آنجلس، كه رادیوئی مترقی شناخته می شود، گفت:

امریكا در حال حاضر در سه نقطه ایران  دست به فعالیت های نظامی زده و حتی افرادی از این نیروها توسط ایرانی ها دستگیر شده اند. این فعالیت ها  كه اخبار مربوط به آن تاكنون از سوی ایالات متحده و ایران مخفی نگاه داشته شده اند، در بلوچستان، كردستان و آذربایجان ایران صورتگرفته است.

"دنیس كوسی نیچ" در نامه ای به جورج بوش رئیس جمهور امریكا خواستار ادای توضیحاتی دراین مورد شده است.

به عقیده كوسی نیچ، ایالات متحده اهداف خود را در مورد ایران از سه راه دنبال خواهد كرد:

1-    استفاده ازنیروهای نظامی در سه منطقه یاد شده

2-    بمباران اتمی ایران

3-    استفاده از دسته های مسلح محلی برای سرنگونی رژیم ایران.