ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيركل نهضت آزادی ايران
خطر جدی است، آشتی ملی را اعلام كنيد
 
 
 
 

 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران، در آستانه اعلام نظر جديد شورای امنيت سازمان ملل درباره فعاليت های اتمی ايران يكبارديگر از حاكميت خواست تا بجای هر نوع شاخه و شانه كشيدن نظامی و آماده شدن برای جنگ، آشتی ملی در داخل كشور اعلام كند و با وحدت ملی دفاع از كشور را تضمين كند.

يزدی به "آفتاب" گفت:

عقلانيت سياسی اجتماعی بشر حكم می كند در مقابل تعرض بيگانه، اتحاد ملی يا قبيله ای خود را با كنار گذاشتن اختلافات گذشته شكل دهيم و در شرايط كنونی كه مسئولان رده بالای حكومتی نيز جدی بودن خطر را اعلام می كنند. حداقل كار ممكن اعلام رسمی يك آشتی ملی است كه بلافاصله بايد اجرا شود.

اين آشتی ملی می تواند به همراهی خيل عظيم نخبگان و روشنفكران كشور با حق ايران در برخورداری از انرژی هسته ای بيانجامد. دولت با آزادی زندانيان سياسی، آزادی روزنامه های توقيف شده و حذف فشار از بدنه احزاب می تواند خيل فعالين سياسی و روشنفكران را با خود همراه كند.

گزارش البرادعی كه مبنای كار جلسه شورای امنيت قرار می گيرد قطعا گزارشی به نفع ايران نخواهد بود چون از ابتدا هم قرار بود او گزارش خود را در اين مورد كه آيا ايران غنی سازی اورانيوم را متوقف كرده يا نه تهيه كند. مسئولان ايران نيز بدون هيچ پرده پوشی صراحتا اعلام كرده اند به اين خواست تن نمی دهند. بنابراين چگونه می تواند گزارش به نفع ايران باشد؟