جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  توافقنامه نظامی امريكا و بلغاستان
بلغارستان
پايگاه اصلی حمله به ايران
 
 
 
 

 

وزيران امور خارجه آمريكا و بلغارستان در صوفيه پايتخت بلغارستان يك توافقنامه برای تاسيس پايگاه‌‏های نظامی آمريكا دراين كشور امضا كردند. در ماه های گذشته، بارها در سايت های مهم خبری امريكا و به قلم كارشناسان نظامی امريكا مطرح شده بود كه برای حمله نظامی به ايران، بلغارستان بهترين موقعيت را دارد و به همين دليل امريكا  اين كشور را سكوی اصلی پرواز هواپيماها و موشك های خود به سمت ايران خواهد كرد.

براساس اين توافقنامه، آمريكا می‌‏تواند از سه پايگاه نظامی بلغاری «نوو»، «سلو» و «بزمر» در نزديكی مرز با تركيه و يك پايگاه به نام «گراف ايگناتيوو» در مركز بلغارستان استفاده كند. همچنين نيروهای آمريكايی از يك انبار نظامی در نزديكی «بورگاس» استفاده خواهند كرد. از همين پايگاه های قرار است برای آمورش 2 تا 3 هزار نيروی ويژه امريكائی استفاده شود.

وزير امور خارجه امريكا "رايس" با هدف شركت در نشست غيررسمی وزيران امور خارجه كشور های عضو ناتو وارد صوفيه شد و با «گئورگی پاروان‌‏اف» رئيس‌‏جمهوری بلغارستان نيز يك ديدار نيم ساعته كرد كه هيچ اطلاعيه و يا خبری درباره آنچه كه دراين ديدار گفته شد منتشر نشده است.