جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پايان اجلاس غير رسمی ناتو
"رايس" با دست پُر
 بلغارستان را ترك كرد
 
 
 
 

 

سايت خبری "هندو"( THE HINDU TIMES ) از صوفيه پايتخت بلغارستان گزارش داد: رايس وزير امور خارجه امريكا در جريان ديدار غير رسمی وزرای خارجه پيمان نظامی ناتو توانست حمايت كامل ناتو را برای روياروئی با برنامه اتمی ايران بدست آورد. حمايت گسترده سياسی از موضع شديد رايس درمراسم شام اختتاميه ازسوی تمامی متحدين ناتو ابرازشد. وزيرامورخارجه فرانسه گفت كه شورای امنيت بايد فورا پيام محكم و صريحی برای ايران ارسال كند. همينطور سخنگوی ناتو از پشتيانی دولتهای ناتو برای افزايش  نيروهای ناتو سخن گفت .

وزيرامورخارجه اسپانيا در پايان اين جلسه گفت:  درمورد مسئله ايران، موافقت كامل وجود دارد. او افزود هرچند كه پيام ما به ايران محكم و روشن است ما همچنان بايد به راه حل سياسی ادامه دهيم.

وزير امورخارجه روسيه كه برای گفتگو به اين اجلاس دعوت شده بود با طرح برخورد شديد با ايران مخالفت كرد.

 وزيرامورخارجه آلمان نيز گفت كه "دراين نشست همه ابراز نگرانی كردند، انچه مهم است اين است كه ما بايد همه با هم سعی كنيم تلاشهای خود را درچارچوب جامعه بين المللی حفظ كنيم.