جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  2 تا 9 ماه مه
يك هفته گفتگو و رايزنی
تا تشكيل جلسه شورای امنيت
 
 
 
 

 

روزنامه‌ واشنگتن پست با  استناد به بخش های ديگری از گزارش البرادعی نوشت: به نظر می‌رسد، نتايج آزمايش اوليه از يكی از تاسيسات هسته‌يی ايران كه در ماه جاری انجام گرفت، وجود مواد هسته‌ ای را نشان می‌دهد، كه به تحقيقات بيشتری نياز دارد.

 

سه‌شنبه دوم ماه مه- مديران سياسی آمريكا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان برای تبادل نظر درباره‌ استراتژی‌شان در قبال ايران در پاريس ديدار می‌كنند و نتايج آن را مستقيما به وزرای خارجه‌شان منتقل می‌كنند.

چهارشنبه سوم ماه مه- قرار است اعضای شورای امنيت به صورت غير رسمی برای بحث درباره‌ی گزارش ياد ‌شده با يكديگر ديدار كنند.

سه‌شنبه 9 ماه مه- وزاری امور خارجه‌ پنچ عضو دايم شورای امنيت و آلمان در مقر سازمان ملل در نيويورك ديدار می‌كنند و پس از اين گفتگوهای شورای امنيت به طور رسمی برای تبادل نظر درباره‌ ايران تشكيل جلسه خواهد داد.